30.12.06

Weblog pro IM v databázi Centrum.cz

Pokud si momentálně nevzpomenete na adresu tohoto weblogu, nezoufejte! Odkaz na tento weblog se nabízí na první obrazovce výběru ve vyhledávači Centrum.cz. Stačí adat klíčové "slovo" informační management. Ve vyhledávači Google je odkaz na weblog rovněž na první obrazovce, jde však o odkaz zprostředkovaný přes weblog věnovaný ITSM/ITIL/CoBIT. Editoři v týmu Seznam.cz si, ostatně jako vždy, ještě dávají na čas s rozhodnutím, zda přímý odkaz zařadí nebo ne. Věřím, že i oni, po shlednutí profilu, odkaz zařadí. Mám připraveno několik nových zajímavých komentovaných odkazů, které vystavím po 1. lednu 2007. A nezapomeňte si nastavit RRS čtečku, aby za Vás hlídala aktualizaci! "Feed" je www.akamonitor.cz/IM.xml.

23.12.06

Řízení podnikové informatiky

Aktuální změny v portfóliu dílčích témat informačního managementu na podnikové úrovni, dobře odráží anotace, cíl a osnova předmětu "Řízení podnikové informatiky", přednášené na VŠE v Praze a garantované ved. katedry KIT prof. J. Voříškem.
Uvádím kopii anotace a cíle, podrobnou osnovu si prohlédněte využitím níže uvedeného odkazu.
Anotace
Řízení informatiky, informatických služeb, procesů a zdrojů, MMDIS, ITIL, COBIT, informační strategie, contolling nákladů informatiky, varianty vývoje a provozu IS/ICT, outsourcing, výběr dodavatele IS/ICT
Cíl
Seznámit studenty s principy řízení podnikové informatiky, zejména s plánováním rozvoje a řízením informatických služeb, s různými formami zajištění informatických služeb, s řízením informatických procesů a zdrojů.
Podrobnou osnovu najdete na adrese ZDE

Sedm trendů pro rok 2007 (Ang.)

V souladu se svým předsevzetím, že budu publikovat odkazy nejen na "hotové" poznatky, vztahující se přímo k většinově akceptovanému přístupu k IM, ale i na články, ke kterým budeme muset přistupovat jako zlatokopové, doporučuji pročít článek, k jehož autorství se hlásí hned několik lidí: Doug Henschen , David Stodder , Penny Crosman , Michael Mcclellan, Neal Mcwhorter, a David Patterson .
Jeho název je: "Seven Trends for 2007" a na webu je rozdělen do 8-mi stránek. Podotýkám, že jde naprosto čerstvý text!
Cituji nejdříve z úvodu článku:
"Kicking off the new year, we're going for seven trends that represent the kind of moving and shaking in business and IT that will have repercussions beyond just the next release. Forget the little stuff--we're talking tectonic shifts. Seven trends that represent the kind of moving and shaking in business and IT that will have repercussions beyond just the next release.
Zde je oněch sedm trendů pro rok 2007, na kterými stojí zato se zamyslet:
1. Capture Expertise Before Boomers Retire.
2. Designing for Agility: Business Analysts Step Up
3. Integration as Cure: the Future of Medical Records
4. Manufacturing's Job One: Improve Information Flow.
5. Parallel or Bust: Computing at a Crossroads.
6. Let's See Action: BI Adapts to Real Time.
7. Build Up From SOA to Business Integration.
A nyní cituji ze závěru článku:
"Onward and upward. That classic phrase describes not only optimism as IT heads into a new year, but also a literal expression of what organizations must do to maintain their competitive edge. Through layoffs, outsourcing and the first disruptions from what will eventually become the great baby-boomer retirement bubble, businesses must capture core knowledge so they can push onward, despite the loss of institutional wisdom. And to become smarter organizations that can twist and turn with market changes, business and IT execs must focus upward to a higher level and bring clarity to processes, rules and services.Capturing the knowledge of departing employees and empowering business analysts so they can design agile organizations are two of seven trends identified by INTELLIGENT ENTERPRISE as we mark the turn into 2007. A third is the business imperative to improve data quality and integration, exemplified by the halting progress toward standard electronic medical records. Three key technology trends are the shift to parallel programming to take advantage of new computing architectures; changing strategies for business intelligence aimed at delivering real-time information value; and the race to establish new forms of business integration through service orientation.
As Internet innovation combines with growing information sophistication, "2.0" visions are upending entire industries. Thriving in the new age will demand more than tools and technology; success will also require evolved thinking about people and processes." Konec citátu.
Adresa, na které lze najít článek vcelku, je TADY.

Informační management na konferenci SP 2006

Téma IM bylo předmětem jednání jedné ze sekcí konference Systémové přístupy 2006, uspořádané na Vysoké škole ekonomické v prosinci 2006. Nahlédnout do programu můžete využitím adresy, na které je uveden podrobný program konference. K jednání se v tomto odborném weblogu vrátím krátkou reportáží. Program konference najdete ZDE.

VŠ nabízející studium informatiky

Při prohlížení webu jsem se dostal k seznamu vysokých škol v ČR nabízejících studium informatiky, umístěnému na portálu VŠCHT. Není vyloučeno, že někde na webu je k nalezení seznam novější, ale pro základní orientaci snad poslouží i tento, pořízený na základě stavu v lednu 2006. Seznam je uveden takto:
"Pro vaše snazší rozhodování jsme přiložili seznam studijních programů a oborů na vysokých školách ČR majících ve svém názvu slovo "informatika" (databáze MŠMT ČR, stav k 5.1.2006). Zároveň jsme se pokusili shromáždit WWW odkazy na tyto studijní programy (stav k 9.1.2006 - v současné době mohou být některé odkazy již neplatné). Protože vysoké školy ČR přecházejí na strukturované studium, budou se všude paralelně vyskytovat všechny typy programů - bakalářské (B), magisterské navazující na bakalářské (N), víceleté magisterské (M)."
Seznam najdete na adrese: ZDE

22.12.06

Různé pohledy a přístupy k IM

Informační management je velmi živá disciplina. S malou nadsázkou lze říci: "co autor, to jiný názor na IM". Budu se snažit prezentovat stručně komentované odkazy na zdroje, jejichž pojetí IM se mi líbí více i na ty, jejichž pojetí bych jen ztěží mohl akceptovat. Čas od času zařadím svůj osobní autorský vstup. První z nich byl publikován a najdete ho v tomto weblogu o pár zpráv níže. Vzhledem k tomu, že českých volně dostupných textů je na internetu poměrně málo, zařazuji do tohoto weblogu též odkazy na zdroje v angličtině. Číním tak ve snaze přispět k formování IM jako nové, významné discipliny. Pokud by někdo z návštěvníků nabídl ke zveřejnění odkaz na svůj text týkající se IM, zašlete mi ho na adresu doc.aka@akamonitor.cz. Po špatných zkušenostech z jiných weblogů, jsem přímé zobrazování reakcí na stránce weblogu musel zablokovat Neslibuji, že akceptuji všechny nabídky, ale čas od času nabízené odkazy zařadím. U nabídek s charakterem reklamy produktů či služeb, se o podmínkách zveřejnění dohodneme podle standardních, na portálu osvědčených , pravidel, které vážným zájemcům individuálně sdělím.

Informační management v podání KSA VŠE

Informační management v podání katedry systémové analýzy ( KSA ) na VŠE.
Informačnímu managementu se na KSA věnuje především doc. ing. Petr Douček, CSc.
Zde je několik informací z nabídky IM v podání KSA:
Anotace
Předmět vysvětluje poznatky a směry rozvoje teorie i praktické aplikace informačního managementu na podnikové úrovni. Akcentuje pochopení moderních konceptů managementu změn, proaktivních strategií, reengineeringových přístupů, učící se organizace.
Cíl
Předmět vysvětluje poznatky a směry rozvoje teorie i praktické aplikace informačního managementu na podnikové úrovni. Akcentuje pochopení moderních konceptů managementu změn, proaktivních strategií, reengineeringových přístupů, učící se organizace.
Osnova
1. Nasazení informačního managementu v organizaci – vymezení, koncept, složky, složky.
2. Přehledy manažerských škol a jejich historický vývoj s ohledem na informační management.
3. Strategické koncepty řízení v organizaci a jejich využití v informačním managementu – Porter apod.
4. Strategické koncepty řízení v organizaci – např. Balance Scorecard apod.
5. Aplikace strategického řízení v konkrétní organizaci – ukázka způsobu zavedení vybrané metody strategického řízení – případová studie.
6. Virtuální organizace.
7. Strategické aliance jejich aplikace v podmínkách informační společnosti.
8. Řízení informatiky – model řízení, komponenty, procesy, personální zabezpečení, organizační struktury
9. Standardy informatiky a architektury informačního systému organizace – zaměřené na služby informatiky.
10. Efektivnost řízení informatiky a nasazení IS/ICT v organizaci.
11. Závěrečný test
12. Presentace projektů
Adresa s plnám zněním nabíizeného předmětu:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=4SA411

10 principů efektivního informačního managementu (Ang.)

Na níže uvedené adrese najdete velmi podnětný článek věnovaný informačnímu manegementu - IM.
Z úvodu článku cituji:
"Improving information management practices is a key focus for many organisations, across both the public and private sectors. This is being driven by a range of factors, including a need to improve the efficiency of business processes, the demands of compliance regulations and the desire to deliver new services. In many cases, 'information management' has meant deploying new technology solutions, such as content or document management systems, data warehousing or portal applications. These projects have a poor track record of success, and most organisations are still struggling to deliver an integrated information management environment. Effective information management is not easy. There are many systems to integrate, a huge range of business needs to meet, and complex organisational (and cultural) issues to address. This article draws together a number of 'critical success factors' for information management projects. These do not provide an exhaustive list, but do offer a series of principles that can be used to guide the planning and implementation of information management activities. From the outset, it must be emphasised that this is not an article about technology. Rather, it is about the organisational, cultural and strategic factors that must be considered to improve the management of information within organisations. The key goal of this article is to help information management projects succeed. Information management is not a technology problem.

'Information management' is an umbrella term that encompasses all the systems and
processes within an organisation for the creation and use of corporate information
. In terms of technology, information management encompasses systems such as:
- web content management (CM)
- document management (DM)
- records management (RM)
- digital asset management (DAM)
- learning management systems (LM)
- learning content management systems (LCM)
- collaboration
- enterprise search
and many more...
---
A o jakých 10 principů v článku jde?
"This article introduces ten key principles to ensure that information management activities are effective and successful:
- recognise (and manage) complexity
- focus on adoption
- deliver tangible & visible benefits
- prioritise according to business needs
- take a journey of a thousand steps
- provide strong leadership
- mitigate risks
- communicate extensively
- aim to deliver a seamless user experience
- choose the first project very carefully ."
Z volený přístup jistě vzbudí pozornost všech, kdo se snaží pochopit IM.
Adresa stránky s plným zněním článku je:
http://www.steptwo.com.au/papers/kmc_effectiveim/index.html

21.12.06

Potřeba inovace výuky informačního managementu na VŠ

Od doby, kdy autoři Vodáček a Rosický napsali knihu věnovanou informačnímu managementu (IM ) , se v IM velmi mnoho změnilo. S rozvojem ICT se změnil charakter jejich aplikací, což zásadně ovlivnilo povahu rozhodovacího procesu v IM.
Jako pamětník počátků aplikace moderní výpočetní techniky na podnikové úrovni v ČR , jsem, především ve funkci vedoucího podnikového výpočetního centra plzeňské škodovky, velmi dobře vnímal reálné tendence vývoje v řízení informatiky. Měnila se povaha rozhodovacího procesu, který se zrychloval a stával postupně stále složitějším. Přibývalo v něm stále výrazněji rozhodování v rovině ekonomické, organizační a personální, na úkor problémů technických - hardwarových a softwarových. Výrazně se měnil převažující směr komunikačních vazeb vedoucího - od komunikace směrem dovnitř do výpočetního střediska, ke komunikaci mimo něj. Ve vnější komunikaci výrazně posilovaly vazby na další podniky a postupně víc a víc i na instituce v resortu a ve státě. Bylo třeba stále pečlivěji sledovat vývoj v mimopodnikových informačních systémech a to nejen ty aktuální, ale stále více i záměry do budoucna. Na pořad se s rostoucí naléhavostí dostávaly otázky kvality, bezpečnosti zpracování, hospodárnosti. Přibývalo smluvních jednání a to jak v roli klienta , tak v roli dodavatele. S růstem náročnosti aplikací bylo třeba řešit s mnohem větší péčí otázky související s odborností pracovního týmu téměř ve všech profesích. V řešení úloh rostl význam systémových přístupů, měnila se struktura profesí, portfolio nástrojů. Výrazně posílilo metodické řízení směrem k uživatelským útvarům, bylo třeba posílit kapacity a znalostní předpoklady pro metodické řízení orientované na vnitropodnikové klienty. V naší práci přibývalo poradenských aktivit. Museli jsme se učit lépe hodnotit svoji práci a její přínosy pro závody a útvary podniku. Mezi kriterii hodnocení naší práce rostl podíl s exaktnějšími metrikami. Péče o vzdělání vlastních lidí a péče o optimální profesní strukturu kolektivu se stávala systematičtější a stále více se opírala o první zárodky aktivit, které bychom v dnešním pojmosloví mohli označit jako znalostní management.
Nemusel bych vědět téměř nic o současných, mnohem vyšších nárocích na celý proces řízení informatiky, abych mohl vyjádřit své obavy o současnou úroveň výuky informačního managementu na některých českých vysokých školách.

Díky svým aktivitám v oblasti internetové publicistiky se mi v tomto roce podařilo navštívit desítku odborných setkání věnovaných různým aspektům IM. Šlo o ICT- procesy, ICT- náklady, ICT - smlouvy, ukazatelé výkonnosti a efektivnosti ICT, řízení ICT, IT Service Management (včetně metodik ITIL, CoBIT,) IT- change-risk-configuration management, SW project-management atd. Konference Systémová integrace 2006 byla pomyslnou korunou na této množině zdrojů.

Když jsem srovnal tématiku uvedených odborných setkání s osnovami předmětů odpovídajících studijních oborů českých vysokých škol, konstatoval jsem, že na některých VŠ narůstá propast, která by mohla ohrožovat úspěšný start absolventů do profesionálního života. Změny se navíc nezastaví poté, co student opustí brány univerzity, což znamená, že i v oblasti IM je třeba vychovávat absolventy s vysokou flexibilitou. Poznatky ze současnosti potvrzují mé obavy, formulované na základě praktických poznatků z mého dřívějšího působení v podnikové sféře. Důvody zaostávání úrovně výuky na některých VŠ mohou být subjektivní i objektivní. Cílem tohoto textu je připomenutí rizika spojeného s podceněnou péčí o dostatečně perspektivní studijní plány oboru IM.

Východiskem inovace výuky IM by měly být poznatky o celosvětových trendech. Prof. Jiří Voříšek, ved. katedry IT, uvádí pět trendů, jejichž vliv na informační management je největší. Cituji zkráceně čtyři z nich:
- stále větší pronikání ICT do podnikových procesů, produktů a služeb,
- centralizace zdrojů ICT, kdy z jedné lokality jsou obsluhovány tisíce zákazníků,
- automatizace zasahuje samotný sektor ICT,
- vznik nových modelů provozu informačních systémů a ICT, způsobujících transfer ICT od uživatelských organizací k dodavatelům.
V návaznosti na tyto trendy jsou nově specifikovány přehledy požadovaných znalostí pro základní role v IM a vybrané informační profese: byznys analytik, ICT manažér, ICT Salesman, ICT relationship manager, developer/IS architekt a ICT administrator.

Inovovat výuku v dynamicky se rozvíjejícím oboru, jako je IM, není otázkou týdnů. Nejde jen o modernizaci studijního plánu. Důležité je v předstihu připravit kádr dostatečně flexibilních přednášejících pro nové nebo inovované předměty. Nelze proto otálet. Teorie IM vzniká se zpožděním, zobecňováním poznatků praxe, tak říkajíc "za pochodu".
Jedině intenzivní kontakt s praxí moderních podniků a institucí a sledování trendů, je spolehlivým kompasem.
Informační management má multidisciplinární základy. Setkává se v něm řada mateřských disciplin technického, ekonomického i sociálního charakteru. V jejich průniku se formuje know-how této nové perspektivní discipliny.
Snahy o inovaci výuky IM mnohde narážejí na silnější nebo slabší, otevřený či skrytý odpor pedagogů, především:
a) některých specialistů odpovídajících za výuku technických disciplin,
b) některých garantů předmětů, jejichž poznatky až dosud nerespektovaly specifika ICT.
Je to proto, že inovace výuky informačního managementu nutně vyžaduje:
- doplnit programy předmětů, které dosud nerespektují specifika ICT, o náznak spec. problémů, přístupů a nástrojů z pohledu příslušné ( mateřské ) odbornosti, což se týká především netechnických předmětů ( ekonomika,management, organizace, personalistika, atd.),
- zařadit do výuky některá chybějící netradiční témata,
- ukázat vývoj IM v širším kontextu dynamiky technického a společenského vývoje.
Obavy zastánců technické orientace IM lze rozptýlit tím,
- že nepodceníme "jejich" předměty, vyžadující další prohlubování znalostí, ale doplníme je o takové předměty, které dávají jejich specializovaným aktivitám nezbytné opodstatnění,
- že neuděláme z výuky IM nějakou obecně-filosofickou disciplinu, která by se utápěla sama ve svých problémech, bez jasného exaktního výstupu směrem k praxi,
- že nezaměníme výuku IM za odborné diskuse související s počátky výzkumů IM.

IM se jako vědní disciplina teprve formuje. Snaží se postavit vlastní pojmosloví, což není nijak snadné, vzhledem k přetrvávající lehkomyslnosti při používání pojmů již zavedených, jako IT, ICT, IS, atd. IM prochází v praxi pozoruhodným vývojem. Prostor, kterému se IM věnuje, roste směrem do hloubky i do šířky. První pokusy o zavedení pojmů jako mikroinformatika a makroinformatika o tom svědčí. Zavedení pojmu makroinformatika by mělo naznačit oprávněnou snahu o nalezení specifických rysů IM směrem od podniku k centru. Je nesporné, že se bude od problematiky podnikové informatiky v mnoha směrech odlišovat, neměla by se však vyvíjet izolovaně, ale ve vazbě na podnikovou informatiku.

Nesmíme zapomínat na řízení procesů, které probíhají uvnitř podniku a to přímo na pracovištích ICT. Výrazné zvýšení pozornosti problematice IT Service Managementu, provázené především akcentem na vazbu IT procesů na business procesy, svědčí o akutní potřebě posílení IM i tímto směrem. Doplnění knihovny ITIL o 2 díly knihy "The Business Perspectives" je toho důkazem. Je výrazem potřeby přiblížit IT pracovníkům business procesy a naopak business manažérům procesy IT. Procesy spojené s IT Service Managementem se stávají, zejména ve velkých podnicích, natolik vnitřně složitými, že existuje reálné riziko oslabení nezbytných vazeb řízení různých business a ICT procesů uvnitř podniku.
To vše vyžaduje výrazné posílení IM na podnikové a vnitropodnikové úrovni a přípravu a rozvíjení nových přístupů IM i na nadpodnikové úrovni.
Tomu by měla odpovídat i inovace ve výuce informačního managementu na VŠ.

Při úvahách o možných cestách, které by vedly k většímu sblížení obsahu studijních plánů s aktuálními problémy v praxi, nabízím rady, které mnohou být aplikovány prakticky ihned:
- nezařazovat do studijních plánů oboru IM další specializované technické ani ekonomické předměty, bez současného posílení předmětů, které se zabývají komplexně problematikou vazeb v IM ,
- přestat spoléhat na to, že si studenti sami dokáží aplikovat látku z obecně pojatých předmětů ( ekonomika, management) na oblast aplikace ICT, nebo přímo na IM. Doporučuji naopak nabídnout témata jako: "Ekonomické aspekty IM", "Správa softwarových požadavků", "Smluvní vztahy v IT", "IT Service management" a pod.
- nezapomínejme na skutečnost, že ve výuce informačního managementu je třeba, více než v jiných oborech, respektovat odlišnost profilu bakaláře a magistra. Souvisí to s odlišnostmi rolí, které mohou oba typy absolventů zastávat. Rozdíl by se ve studijních plánech neměl odrazit v počtu hodin nebo počtu předmětů, ale v poznatkové náročnosti obsahu studia, v míře uplatnění systémového, kauzálního a dynamického přístupu, čili v především v hloubce a celkové náročnosti prezentovaných znalostí.

IM představuje velmi aktuální téma a atraktivní segment trhu vzdělávání. Pro mnohé vysoké školy by moderní, inovované pojetí výuky informačního managementu mohlo být impulzem ke kvalitativním změnám v celé řadě navazujících předmětů, které představují buď zdroje poznatků využívaných v IM, nebo v disciplinách, které znalostí studentů z informačního managementu mohou využít k prohloubení exaktních přístupů a k posílení vlastního nástrojového vybavení, opírajícího se o účinné a efektivní uplatnění ICT.

Prudce se vyvíjející ICT a změny v kvalitě její aplikace, přispívající ke změnám v informačním managementu, představují pro výukový proces na vysokých školách již nyní šanci i výzvu současně!
Arnošt Katolický (c) - v Plzni 22.12.2006.