22.12.06

Informační management v podání KSA VŠE

Informační management v podání katedry systémové analýzy ( KSA ) na VŠE.
Informačnímu managementu se na KSA věnuje především doc. ing. Petr Douček, CSc.
Zde je několik informací z nabídky IM v podání KSA:
Anotace
Předmět vysvětluje poznatky a směry rozvoje teorie i praktické aplikace informačního managementu na podnikové úrovni. Akcentuje pochopení moderních konceptů managementu změn, proaktivních strategií, reengineeringových přístupů, učící se organizace.
Cíl
Předmět vysvětluje poznatky a směry rozvoje teorie i praktické aplikace informačního managementu na podnikové úrovni. Akcentuje pochopení moderních konceptů managementu změn, proaktivních strategií, reengineeringových přístupů, učící se organizace.
Osnova
1. Nasazení informačního managementu v organizaci – vymezení, koncept, složky, složky.
2. Přehledy manažerských škol a jejich historický vývoj s ohledem na informační management.
3. Strategické koncepty řízení v organizaci a jejich využití v informačním managementu – Porter apod.
4. Strategické koncepty řízení v organizaci – např. Balance Scorecard apod.
5. Aplikace strategického řízení v konkrétní organizaci – ukázka způsobu zavedení vybrané metody strategického řízení – případová studie.
6. Virtuální organizace.
7. Strategické aliance jejich aplikace v podmínkách informační společnosti.
8. Řízení informatiky – model řízení, komponenty, procesy, personální zabezpečení, organizační struktury
9. Standardy informatiky a architektury informačního systému organizace – zaměřené na služby informatiky.
10. Efektivnost řízení informatiky a nasazení IS/ICT v organizaci.
11. Závěrečný test
12. Presentace projektů
Adresa s plnám zněním nabíizeného předmětu:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=4SA411