22.12.06

Různé pohledy a přístupy k IM

Informační management je velmi živá disciplina. S malou nadsázkou lze říci: "co autor, to jiný názor na IM". Budu se snažit prezentovat stručně komentované odkazy na zdroje, jejichž pojetí IM se mi líbí více i na ty, jejichž pojetí bych jen ztěží mohl akceptovat. Čas od času zařadím svůj osobní autorský vstup. První z nich byl publikován a najdete ho v tomto weblogu o pár zpráv níže. Vzhledem k tomu, že českých volně dostupných textů je na internetu poměrně málo, zařazuji do tohoto weblogu též odkazy na zdroje v angličtině. Číním tak ve snaze přispět k formování IM jako nové, významné discipliny. Pokud by někdo z návštěvníků nabídl ke zveřejnění odkaz na svůj text týkající se IM, zašlete mi ho na adresu doc.aka@akamonitor.cz. Po špatných zkušenostech z jiných weblogů, jsem přímé zobrazování reakcí na stránce weblogu musel zablokovat Neslibuji, že akceptuji všechny nabídky, ale čas od času nabízené odkazy zařadím. U nabídek s charakterem reklamy produktů či služeb, se o podmínkách zveřejnění dohodneme podle standardních, na portálu osvědčených , pravidel, které vážným zájemcům individuálně sdělím.