23.12.06

VŠ nabízející studium informatiky

Při prohlížení webu jsem se dostal k seznamu vysokých škol v ČR nabízejících studium informatiky, umístěnému na portálu VŠCHT. Není vyloučeno, že někde na webu je k nalezení seznam novější, ale pro základní orientaci snad poslouží i tento, pořízený na základě stavu v lednu 2006. Seznam je uveden takto:
"Pro vaše snazší rozhodování jsme přiložili seznam studijních programů a oborů na vysokých školách ČR majících ve svém názvu slovo "informatika" (databáze MŠMT ČR, stav k 5.1.2006). Zároveň jsme se pokusili shromáždit WWW odkazy na tyto studijní programy (stav k 9.1.2006 - v současné době mohou být některé odkazy již neplatné). Protože vysoké školy ČR přecházejí na strukturované studium, budou se všude paralelně vyskytovat všechny typy programů - bakalářské (B), magisterské navazující na bakalářské (N), víceleté magisterské (M)."
Seznam najdete na adrese: ZDE