23.12.06

Řízení podnikové informatiky

Aktuální změny v portfóliu dílčích témat informačního managementu na podnikové úrovni, dobře odráží anotace, cíl a osnova předmětu "Řízení podnikové informatiky", přednášené na VŠE v Praze a garantované ved. katedry KIT prof. J. Voříškem.
Uvádím kopii anotace a cíle, podrobnou osnovu si prohlédněte využitím níže uvedeného odkazu.
Anotace
Řízení informatiky, informatických služeb, procesů a zdrojů, MMDIS, ITIL, COBIT, informační strategie, contolling nákladů informatiky, varianty vývoje a provozu IS/ICT, outsourcing, výběr dodavatele IS/ICT
Cíl
Seznámit studenty s principy řízení podnikové informatiky, zejména s plánováním rozvoje a řízením informatických služeb, s různými formami zajištění informatických služeb, s řízením informatických procesů a zdrojů.
Podrobnou osnovu najdete na adrese ZDE