26.8.07

Pracovní náplň IT zaměstnanců

Časopis CW 13/07 obsahuje článek, který prezentuje výsledky průzkumu provedeného společností Markent pro IDG Czech. Průzkum roztřídil činnosti do skupin, které poté zařadil do kvadrantů. V jednom směru jsou činnosti zařazeny podle významu činnosti a v druhém podle relevantnosti. Skupiny činností:
- podíl na podnikání/řízení organizace
- stanovení nákupních, investičních priorit k IT/IS
- ovlivňování firemních informačních strategií
- koordinace zavádění IT/IS
- vytváření koncepce IT/IS
- analýza stávajících procesů a návrh nových
- realizace strategických plánů managementu v IT/IS
- výběr dodavatele
- školení zaměstnanců
- operativní úkoly spojené s provozem systému
- ad-hoc pomoc ostatním zaměstnancům
- opravy koncových zařízení
- jiná činnost.
Jedním ze závěrů je konstatování, že dvě pětiny pracovní náplně IT specialistů jsou vyplněny pro ně nevhodnou činností.

13.8.07

CIO Executive Forum


Prázdniny a s nimi období hlavních dovolených, se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci a řada z nás plánuje využití svého času v poslední třetině tohoto roku. I když půjde, jako už tradičně, o období velmi intenzivní praktické činnosti, ani v tomto období bezpochyby nezapomeneme na to, že jednou z účinných metod jak pečovat o získávání poznatků o nových trendech, je výměna poznatků na odborných setkáních.
V hotelu Crowne Plaza v Praze se dne 20. září uskuteční setkáním špičkových know-how leaderů, uznávaných osobností a IT praktiků - CIO Executive Forum. Posláním Fora je vystihnout poslední trendy a posunout firemní IT opět o něco blíže k businessu. Forum připravila společnost „topvision“ pod názvem „Rozvoj business příležitostí pomocí ICT“.Na setkání zazní přednášky známých osobností. Jména společností, jejichž odborníci na konferenci vystoupí, jakož i názvy témat setkání, slibují, že čas strávený na konferenci může být pohledem do budoucnosti ICT, nejen v ČR, ale celosvětově.
Mezi nejzajímavější přednášky, zařazené do 4 tematických kruhů:
- INDUSTRY INSIGHTS 2007
- MARKET INSIGHTS 2007
- VIRTUÁLNÍ SVĚT IT A NOVÉ VÝZVY
- CIO MANAGER INSIGHTS
bezpochyby budou patřit vystoupení s názvem:
- The new CIO leader
- Nabídka a poptávka po IT odbornících
- Internet bez hranic
- WEB 2.0!
- Nová pozice a kompetence CIO
- Business model IT služeb
- Supply Demand
Přednášející, pod vedení zkušených moderátorů, se budou věnovat např.
těmto dílčím tématům:
- Od operativního leadera k nositeli business strategie
- IT sourcing management a integrační funkce CIO
- Aktuální stav na trhu s IT odborníky a výhled do budoucna
- Internet jako platforma pro business - jaké budou dopady na podnikání?
- Nástroje druhé generace na příkladech z praxe: blogy, wikis, RSS kanály, social bookmarking, social networks, mashups, podcast,YouTube, flickr
- Propojení nástrojů do fungujících platforem
- Web 2.0. jako aktivní nástroj komerčního využití
- Konkurenční prostředí IT služeb - efektivita vyčleněných center
- Supply Demand - živé zkušenosti z fungování business modelu
- Jak pracovat s experty a talenty? Čím je udržet a motivovat?
- Pozice CIO u nadnárodních firem
Další informace získáme na webu společnosti „topvision
www.topvision.cz
Zatím vše nasvědčuje tomu, že by setkání CIO Executive Forum, mohlo patřit k letošním špičkovým konferencím.

18.7.07

20 Minute IT Manager Series a Správa požadavků

Jistě jste si v tomto portálu již dříve povšimli mé upoutávky na zajímavý zdroj informací, nabízený na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/. Jde o nabídky pěkně provedených multimediálních přednášek na nejrůznější témata, týkající se práce IT manažéra. Každá přednáška trvá přesně 20 minut, přednášejícími jsou dva zkušení odborníci a lektoři z oblasti PM a IT, Mike Sisco, zakladatel firmy MDE Enterprises, Inc. , a Tom Mochal, President of TenStep, Inc., a worldwide methodology development, consulting and training company.Dnes chci návštěvníky weblogu upozornit na skutečnost, že se v seriálu přednášek objevuje stále častěji téma "Requirements Management" - vývoj a správa požadavků. Multimediální přednášku lze těžko přiblížit textově, proto nabízím alespoň několik vybraných slajdů z přednášky, která byla distribuována dne 18.7.2007.
Její téma je:"Four-Step Model for Gathering Requirements"
-
20m0.jpg
-
20m2.jpg
-
20m4.jpg
-
20m6.jpg.
Přednáška zahrnuje 18 slajdů. Oceníte určitě i způsob podání přednášejícím. Přednášky jsou distribuovány zasláním webové adresy, na které je přednáška ( zpravidla do 5MB ) k dispozici ke stažení nebo k on-line prohlížení.

16.7.07

Řízení projektů v IT

Doporučuji Vaší pozornosti upoutávku na novou knihu CPressu! Jde o titul "Řízení projektů v IT". Informaci o knize, včetně odkazů na doprovodné zdroje, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

26.3.07

Svět informačních systémů 2007

Opět se blíží termín konference "Svět informačních systémů 2007".
Dokážete-li si ve svém programu vyhradit 2 volné dny v termínu 16.-17. dubna, doporučuji Vám je využít k návštěvě dalšího ročníku mezinárodní konference "Svět IS 2007", Zlín.
Podrobný program konference a další informace najdete na adrese:
http://sis.cvis.cz/2007/
Pro rychlou orientaci jsem z nabídky vybral následující informace:
Podle orgnizátorů je konference koncipována jako setkání odborné veřejnosti s členy a partnery Centra pro výzkum informačních systémů. Programově bude zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků. Bude akcentovat systémové propojení IS/ICT na manažerské rozhodování a řízení podnikových procesů. Konference by měla přinést diskusi nad aktuálními trendy, problémy zákaznických organizací a přípravou vzdělaných a motivovaných lidí schopných efektivně využít moderní IS/ICT.
Program je rozdělen podle dnů do dvou bloků:
Pondělí, 16. dubna 2007 "The World of Latest Trends - Market and Technology Initiatives"
Úterý, 17. dubna 2007 "The World of Best Practices - Case Studies and Success Stories".
Podle konečného znění programu si účastníci vyslechnou přednášky na následující témata:
- Vliv informační a komunikační technologie na inovační aktivity organizace
- Výkonnost podnikových procesů – fikce či realita?
- Snižování rizika při vrcholovém rozhodování
- Jak měřit a porovnávat náklady a přínosy ICT v organizacích
- Jak vybrat optimální variantu outsouringu
- Blíže potřebám zákazníků prostřednictvím servisně orientované architektury
- Aplikační management
- Podnikový software, který pracuje dle potřeb uživatele
- Trendy v řízení IT projektů
- Využití dodavatelů jako aktivního prvku při optimalizaci procesů
- Úloha ABC modelů v hodnototvorném procesu firmy
- Trendy v oblasti podpory strategického řízení
- Procesně řízená firma a její růst za podpory moderního informačního systému
- Implementace ERP řešení pro přesné strojírenství
- Integrace pokročilého plánování výroby v systému ERP - přínosy pro strojírenský podnik
- Přidaná hodnota IT řešení pro výrobce obráběcích center
- Komplexní ERP řešení u evropského výrobce oken
- Řízení životního cyklu zaměstnanecké čipové karty
- Portálové řešení jako efektivní nástroj uživatele informačního systému
- Implementační metodologie jako Best Practice českého výrobce ERP systémů
- MMOG/LE – cesta k získání lukrativních zakázek
- Řízení prací údržby zařízení jaderných elektráren pomocí metody CPM
- Řízení interních procesů a dodavatelského řetězce v potravinářském průmyslu
Pohledem do podrobného znění programu na výše uvedené webové stránce se sami přesvědčíte o tom, že se organizátorům podařilo získat takové referentské obsazení, které garantuje šanci na získání nové inspirace pro další rozvoj IS v ČR.

18.3.07

BABOK Tutorial od firmy INQUESTRA


Firma INGUESTRA nabízí na webu celou řadu e-learningových produktů. V jedné z předchozích zpráv jsem Vás seznámil s nabídkou 8-mi kurzů o cca 300 sjadech. Označení sady produktů je: "The Business Systems Analysis Certificate Program (BSAC)" a pokrývá tato témata:
- Fundamentals of Requirements Elicitation
- Determining a Project's Objectives
- Defining a Project's Scope
- Describing Business Processes
- Determining Information Requirements
- Describing Functional Business Requirements
- Documenting Requirements Meetings
- Eliciting Data Warehouse Requirements
Nyní jsem získal možnost nahlédnout do e-learningového produktu, který shrnuje obsah
uvedených 8-mi kurzů do jedné cca 40-minutové lekce
: Produkt nese název:
"Business Analyst Body of Knowledge Tutorial". Cituji z anotace:
"This tutorial is intended for those who wish to gain an understanding of the BA Body of Knowledge (BABOK) without having to navigate the full 300+ pages of the current version. You might be a Business Analyst interested in obtaining your IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP) designation. Maybe you are a Manager trying to gain a sense of what knowledge areas your people need to be focusing on. Or, perhaps you are just interested in keep abreast of the latest developments in the industry and BA Community.
This tutorial introduces the learner to the six BABOK Knowledge Areas:
- Enterprise Analysis,
- Requirements Planning & Management,
- Requirements Elicitation,
- Requirements Analysis & Documentation,
- Requirements Communication
- Solution Assessment & Validation.
It also includes the fundamental principles and structure that support each Knowledge Area. At the end, you have the opportunity to test your level of understanding through an interactive
quiz feature."
BABOK je zaměřen na následující okruh zájemců:
- na Business Analytika, který se snaží získat certifikát CBAP ( Certified Business Analyst Profesional)
- na manažéry, kteří se snaží získat představu o okruhu poznatků, na které by se jeho tým měl zaměřit,
- nebo prostě na lidi, kteří projevují zájem dozvědět se více vývoji, který souivisí s komunitou BA ( Business Analysts ).
Koncept BA know-how podle firma INQUESTRA zahrnuje výše vyjmenovaných 6 oblastí.
Nabídka produktů - katalog -je na adrese:
https://www.inquestra.com/catalog.htm

A - A významový slovník IT terminologie pro IT manažéry

Stává se, že v rychle se vyvíjejícím oboru terminologie vzniká tak říkajíc za pochodu. Jedním z důsledků takového vývoje je to, že nabízené české ekvivalenty anglických pojmů, zístané z narychlo vytvořených A-Č slovníků, nejsou často příliš velkou pomocí. Pomoci může kvalitní A-A významový slovník. Jednim takovým A-A významovým slovníkem je:
"Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology by Global Knowledge".
Na stránce zdroje je uvedena tato anotace:
"The rapidly changing pace of information technology leads to acronyms and terms being created and used seemingly overnight. Download Global Knowledge's Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology today, and learn the most commonly used and confused IT terms. This guide, with over 300 IT terms, is designed to help managers better communicate with (and understand) their IT staff."
Adresa vedoucí ke stažení nebo zobrazení souboru obsahujícího slovník je ZDE-ZDE

8.3.07

20 Minute IT Manager mentoring sessions

V minulém e-mailu jsem Vás informoval o velmi zajímavé službě s cenným obsahem. Jde o seriál 20-ti minutových lekcí věnovaných dále uvedeným tématům. V roce 2006 bylo vydáno 43 lekcí ( sessions ) na velmi zajímavá a užitečná témata. V jednom z následujících mailů uvedu odkaz na vydavatelský plán pro rok 2007.
Do dnešního dne vyšlo v roce 2007 celkem 11 lekcí:
- Project Kickoff Meetings
- Active Listening is the Key to Effective Communication
- Develop a Return on Investment (ROI)
- Provide Meaningful Performance Feedback
- Why IT Managers Miss Their Budget
- Attacking a Morale Problem on Your Team
- Technology Cost Saving Strategies
- Managing Resources in a Matrix Organization
- Keys in Selecting a Software Vendor
- Ten Ways to Build Skills on Your Team
- IT Business Dis-connect?
Kdo jsou autoři lekci?
The Management Mentors - Mike and Tom. Podrobnosti o profilu obou zkušených autorů najdete v minulém mailů v tomto weblogu, nebo na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/ManagementMentorsProfile.pdf,
kde je uveden profil obou společností, které autoři reprezentují.
A jak to celé funguje?
Službu objednáte, uvedete požadované údaje o své kreditní kartě, ze které systém odčerpá každý měsíc ( 30 dnů ) 24,95 USD za lekce vydané v tom kterém měsíci. Poté je Vám každý týden zaslán e-mail, obsahující adresu stránky, ze které si můžete lekci stáhnout a adresu stránky, kde si můžete lekci prohlížet on-line. Zasílání a odčerpávání peněz z Vaší karty ukončíte zasláním mailu na dohodnutou adresu.
Zde je příklad uvítacího e-mailu, který je reakcí na objednávku:
--- začátek citátu ---
Arnost, Congratulations!
You have made a positive decision to enhance your IT management skills and career using the 20 Minute IT Manager mentoring sessions. As long as you remain a subscriber, you will receive an email message every week with a new mentoring session in one of the main topics critical to IT management:
- Project management
- IT management
- Leadership
- People management
- Personal development
Each session also contains at least one "Tool for Success". ( Nejméně jedna studijní pomůcka je přidána ke každé lekci). Look for your sessions every Wednesday morning (US time).
...
následují adresy vztahující se k místu, kde je příslušná lekce vystavena
...
There are two options for retrieving your session - download and online. To view the session online, just click the link under the "Online" link designation. To download a session in a zip file, click on that link instead.

--- konec citace ---
Každý klient, který si službu objedná, obdrží jako bonus 340-stránkovou knihu "TenStep PM process v. 4" ( jako eBook ) a stejně cenný dárek i od druhé autora "IT Management Models by Mike Sisco" na 38 stranách. Jednotlivé lekce jsou vybaveny samostatným multimediálním přehrávačem, který umožňuje jednoduché ovládání procesu přehrávání. Na základě svých vlastních zkušeností z poslechu řady lekcí z loňského i letošního roku, mohu službu " 20 Minute IT Manager" vřele doporučit.

18.1.07

CIO a/nebo IT Manager. Jaký je v tom rozdíl?

Tuto otázku zaslal na portál TechRepublic jeden z jeho návštěvníků. Následně byla na toto téma otevřena diskuse, které se můžete sami zúčastnit, nebo ji alespoň sledovat.
Najdete ji na adrese: ZDE-ZDE

10.1.07

Tři úrovně informačního managementu

"Three levels of information management".
Tak zní název článku, pojednávajího o úrovních IM uvnitř organizace. Vybírám část úvodu článku a celý závěr. Informace o autorovi a adresu, na které je článek k dispozici ke stažení najdete níže.
Část úvodu:
"When developing an information managementstrategy within an organisation, it is useful toconsider information needs on three levels:
• corporate
• team, division, business unit, etc
• individual
The needs of each of these three levels must bemet if a coordinated and effective solution is tobe maintained in the long-term.Failure to address any one of the levels will leadto areas of the business or individuals findingtheir own solution, which may not fit well withinthe strategic goals of the organisation.These are not new ideas, but they will be exploredin the context of intranets and other corporateinformation systems."
Citát závěru článku:
Managing the levels
When managing the information within each ofthe three levels, consider the following:
• An information management solution mustbe provided for staff at each of the threelevels.
• If corporate solutions aren’t provided, then staff will find their own solutions. This is the source of poor-quality intranet sub-sites, andother undesirable approaches.
• A clear policy must be developed, outlining when each of the three levels applies, and how information should be managed withineach level.
• Processes must be put in place to ‘bubble up ’or ‘promote’ information from lower levels upto higher levels. For example, some team generated information will be critical for thewhole organisation.
• As much as possible, a seamless information management environment should be delivered that covers all three levels."
A na závěr pár slov o původu názvu portálu, na kterém je článek publikován:
"So to the name Step Two Designs: step one is the idea; step two is "beyond the idea", putting concepts into practice." Adresa článku:
http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_threelevels/index.html

Jeden z návrhů definice vybraných pojmů užívaných v IM

"Definition of information management terms"
Takto zní název článku, kterým se autor pokouší vnést určitý řád do pojmosloví užívaného pro IM.
Cituji z úvodu článku:
"There is considerable confusion in the marketplace regarding the definition of various information management terms. The scope and role of specific information systems is particularly blurry, in part caused by the lack of consensus between vendors. With the aim of lessening this confusion, this briefing provides an at-a-glance definition of terms for a range of information systems.
Do přehledu jsou zahrnuty definice těchto pojmů:
- Content management system (CMS)
- Enterprise content management system (ECMS)
- Document management system (DMS)
- Records management system (RMS)
- Digital asset management (DAM) system
- Brand management system
- Library management system (LMS)
- Digital imaging system
- Learning management system (LMS)
- Learning content management system (LCMS)
- Geographic information system (GIS)
Celý text článku věnovaný definicím najdete na adrese:
http://www.steptwo.com.au/papers/cmb_definition/index.html

9.1.07

RSS služba weblogu

Nezapomeňte, že můžete využít službu RSS k automatické signalizaci zařazení nové zprávy do weblogu. Věnujte pozornost ikoně RSS v levém sloupci.

Nároky v inženýrském studiu MIMS

Minulá zpráva vzbudila mezi návštěvníky značnou pozornost. Na dotaz týkající se magisterského studia „Information management and Systems“ odpovídám citátem ze stránky charakterizující „masters program“ na UC Berkeley School of Information:
“The Master of Information Management and Systems (MIMS) program is a two-year full time program, designed to train students in the skills needed to succeed as information professionals. Such professionals must be familiar with the theory and practice of storing, organizing, retrieving and analyzing information in a variety of settings in business, the public sector, and the academic world. Technical expertise alone is not sufficient for success; iSchool graduates will be expected to perform and manage a multiplicity of information related tasks. In order to function effectively they will need to:
- understand how to organize information
- analyze user information needs
- be able to design or evaluate information systems that allow for efficient and effective user interaction
- be able to provide and assure the quality and value of information to decision makers
- understand the economic and social environment in which their organization functions
- be familiar with relevant issues in law, economics, ethics, and management
Such a profession is inherently interdisciplinary, requiring aspects of computer science, cognitive science, psychology and sociology, economics, business, law, library/information studies, and communications."

8.1.07

UC Berkeley School of Information

Cituji z představení programu školy:
"Providing the world with innovative information solutions and leadership, the UC Berkeley School of Information conducts research, provides policy counsel, and trains information professionals in five areas of concentration:
- Information design and architecture
- Information assurance
- Social studies of information
- Human-computer interaction
- Information economics and policy
Our work takes us wherever people seek, apply, create, and interpret information, and often brings us into partnership with four related disciplines: computer science, information science, social science, and management science."
A nyní podávám trochu netradiční pohled na jednu ze světoznámých škol, orientovaných na informatiku. Školu tvoří především pedagogové. Proto jsem se rozhodl "vyzobat" z portálu školy odborné zaměření profesorů. Myslím, že mluví jasnou řečí a napovídá nám o dané škole a o jejím zaměření víc než dost. Každý řádek přehledu je věnován zaměření jednoho profesora:
Focus: Economics of information and communication
Focus: Social exchange, social psychology, social networks and information exchange
Focus: Computer networks, Internet economics
Focus: Human-computer interaction, information visualization, computational linguistics, search and information retrieval
Focus: Information retrieval system design and evaluation
Focus: The ethnographic study of communication and social formations in digital and networked environments
Focus: Intellectual property lawFocus: Information technology, organization, and economic development
Focus: Computer security and privacy
Focus: Science and technology studies (STS), knowledge communities, user needs, and digital libraries
Focus: Economics of information
Focus: Legal information
Focus: Digital media production and reuse, context-aware mobile media, human-computer interaction, knowledge representation for media
Focus: History of information, music information
Focus: Document engineering, information policyFocus: communications technologies, identity and storytelling
Focus: Digital information systems, user interfaces, and artificial intelligence
Focus: Library planning, management, academic libraries, and information retrieval
Focus: Design, evaluation, and cost analysis of information retrieval and library automation systems. Modeling and usage pattern analysis of Web-based information systems.
Na škole působí celá řada dalších přednášejících, jádro výuky je však postaveno na kádru interních profesorů. Uvedený přehled sice neříká nic o váze, která je dávána jednotlivým disciplinám ve studijním programu, jedno je však z přehledu zcela jasné: Informační management má multidisciplinární povahu a technický aspekt je součástí promyšleného celku, který zahrnuje řadu dalších aspektů - sociální, komunikační, systémový a především ekonomicko-manažérský.
Více se dozvíte vc dalších zprávách, které připravuji a na portálu školy.
Adresa portálu: http://www.ischool.berkeley.edu/

IM trendy v roce 2005

Information Management Trends in 2005. Červen 2005
TechRepublic uspořádalo na webu rozsáhlý průzkum, v jehož rámci získala od 398-mi respondentů velmi cenná data o tom, jak firmy a instituce přistupují k problematice uplatnění moderní ICT, k informačnímu managementu a k "business analytics". Výsledky byly publikovány i na portálu TechRepublic, odkud si je můžete stáhnout. Bohužel jsem dosud nenašel čas k podrobnějšímu shrnutí obsahu v češtině. Podařilo se mi pouze z 19-ti stran vybrat to nejzajímavější ( cca 3 strany ) v angličtině. Jde o doslovné citáty vybraných částí článku. Získané poznatky se vztahují k červnu roku 2005.
Průzkum zasluhuje pozornost z řady důvodů. Cenné jsou nejen odpovědi, ale i otázky. Otázky přibližují okruh problematiky, který organizátoři průzkumu považují za důležité z hlediska IM.

To more fully understand how organizations are handling critical business data and business analytics, TechRepublic conducted a survey to explore several key trends of information management and related tools. While some companies are still focused exclusively on storage and access, others are leveraging their critical information to gain insight into business performance and make better decisions.
Among the most compelling findings:
• The need to find reliable business intelligence strategies is becoming increasingly important
• Currently, most organizations are not taking full advantage of existing business intelligence solutions
• The current focus for business data management solutions is on data access
The majority of IT and business professionals recognize the need to proactively manage growing amounts of data, and are turning toward business intelligence management solutions to meet their needs. The current focus is on increasing the capacity of the organization to access critical information in a timely manner to better inform business decisions that impact bottom-line profitability. The findings presented in this study indicate that business intelligence tools for managing data in today’s dynamic and challenging business environment are becoming increasingly important and critical aspects of linking IT technologies with business needs.

Businesses recognize the importance of information management for business analysis. Most respondents (75%) indicated that improving data accuracy and integrity is most important for their organizations. Other important objectives included the need to address decision-making ability (65%), obtain real-time information (64%), improve business planning (nearly 60%), and develop business-reporting capability (over 50%).

Over 90 percent agreed or strongly agreed that reducing query time would provide marked improvement for their organizations. Processing huge volumes of data efficiently is therefore a key opportunity for improving business operations.

Only about 20 percent of respondents deploy business intelligence tools widely throughout the enterprise, followed by 32 percent whose deployment is limited to specific problems, and another 30 percent who report “scattered” deployment. Nearly 15 percent roll out business intelligence tools widely only after initial deployment. These results suggest that few organizations are taking full advantage of data management solutions for their business needs, and hints at widespread current use of data shadow systems.

We found that respondents are most concerned with maintaining high security and compliance standards (mean rank of 3.6), followed by ensuring minimal downtime for updates, refreshes, and administration (mean rank of 4.3), and in ensuring high performance for complex query environments (mean rank of 4.8). Respondents were also somewhat concerned with real-time reporting, analytics, data warehousing (mean rank of 5.0) and ease-of-use considerations (also ranked 5.0). They were somewhat less concerned with low maintenance (rated 6.0), leading price/performance (rated 6.3), and fast deployment (rated 6.5). According to those interviewed, the least important feature of a relational database management system (ranked 7.9) is unstructured data management (e.g., e-mail, video, images, voice, etc.).

We asked participants to rate key capabilities of a relational database management system for improving their business data management practices. The most important capabilities included:
• Access to Historical & Real-time Data
• Volume of Query Support
• Multiple Database Access
• Scalability of Database Management
• Unlimited Access
• Uninterrupted Performance

Finally, we asked respondents to rate the importance of a number of benefits associated with an ntegrated business intelligence tool. Respondents used the same 5-point scale employed on the revious question. The rated benefits are summarized below:
• Faster access to information
• Store and access larger amounts of data
• Faster data loading
• Flexible scaling
• Maximized computing powering effectiveness
• Lower total cost of ownership
• Minimized storage costs
• Low entry costs
• Open standards
Results reveal strong consensus among IT and business professionals – most respondents agree that faster data access, increasing storage capability, and faster data loading are the top three benefits of adopting business intelligence solutions.

This study reveals several important aspects about business intelligence solutions that IT and business management professionals will find useful as they explore new solutions to existing data management challenges.
Emerging information management approaches: The importance of business
intelligence tools
This study shows that over 85 percent of respondents rated enterprise management for business analysis as critical to highly critical for ensuring the success of their organizations
Current state of business intelligence deployment: Breadth and depth
Many organizations are not taking full advantage of the flexibility offered by business intelligence solutions.
Organizations have a long way to go before they leverage business intelligence tools for enterprise-wide decision making. Nevertheless, we anticipate that the breadth and depth of business intelligence solutions will continue to grow as businesses struggle to meet new database management challenges.
Information management tools: Solving critical business needs
This research highlights the need IT and business professionals have for maintaining high performance levels while minimizing security breaches and downtime due to increasing server demands.
There is also growing importance placed on real-time data access, analytics, and data warehousing. In terms of current needs, this study identified the top three benefits of business intelligence solutions:
• Faster access to information
• Store and access larger amounts of data
• Faster data loading

Respondents rated many capabilities of business intelligence tools as important for addressing these needs. Interestingly, there was no clear “winner” among the identified tools—each was rated with nearly equal importance:
• Ability to support a high volume of queries
• Ability to access both historical and real-time data to inform business decisions
• Multiple database access
• Scalability of database management
• Providing unlimited database access , and
• Providing uninterrupted performance
These findings show that business intelligence tools are increasingly viewed as an important, if not critical, aspect of business data management in today’s constantly changing environment. Most information technology and business managers recognize the need for storing business-critical data with flexible and ready access to support better business decision making, which is key to an adaptive and profitable enterprise.

7.1.07

IM v knize "CIO Wisdom II: More Best Practices"

Ve snaze o soustředění maxima dostupných relevantních zdrojů věnovaných informačnímu managementu a nabízených na webu, jsem narazil na zajímavé pojednání, představující jednu kapitolu knihy "CIO Wisdom II: More Best Practices". Autory knihy jsou Phil Laplante a Thomas Costello. Kniha vyšla v roce 2005. Autorem 7-mé kapitoly je spoluautor John Wollman, společně s Enterprise Computing Institute. Kapitola nese název: "Information Management: What's next?".Cituji z úvodu:
"This chapter focuses on the evolution of “information management”
and the business and technology ramifications as organizations move
forward from today’s technology landscape to tomorrow’s. The chapter
begins with a focus on the technology underpinnings of an information
management value chain (to provide context) and then describes
corporate performance management (CPM) as the business driver that
will require organizations to increase the information management
“value-add” to adequately measure, monitor, and respond to changes
in the business climate."
Obsah a struktura článku:
Is Structured Data Management a Solved Problem?
Information Management Value Chain
- Correlation of the Unstructured to the Structured
- The Evolution of the Enterprise Model
- Increased Frequency, Reduced Latency
- Increased Globalization
- Improved Information Delivery
The Business Driving Force: Corporate
Performance Management
- Corporate Performance Management
- CPM Maturity Model
- Critical Success Factors
What Should Leading IT Groups Be Doing Today?
- Establishing Maturity in Core Information Management Processes
- Adopting a Federated Philosophy
Citát zajímavé části ( před závěrem textu ):
"The governance models are applied to several dimensions of information
management (both structured and unstructured), including
• Requirements analysis
• Information delivery
• Data and content acquisition
• Data and content quality management
• Metadata management
• Technical architecture
• Ongoing data structure management".
Text 7-mé kapitoly knihy "CIO Wisdom II: More Best Practices" věnované informačnímu managementu, najdete ve formátu PDF ( 1,7 MB ) na adrese:
http://www.alliance-consulting.com/Wollman_07.pdf

Přehled 87 ukazatelů informační technologie

Tato zpráva odkazuje na velmi zajímavý zdroj, jehož využití může být velmi mnohostranné. Jde o seznam standardních metrik IT, odpovídajících potřebám využití databáze "The Open Standards Benchmarking Collaborative ( OSBC ) Database." Vztahuje se ke kategorii "Information Technology". Odpovídá potřebám meziodvětvového srovnávání aktivit v oblasti IT.
Ukazatelé v kategorii IT jsou rozděleny do 4 skupin:
- IT Organization Measures - 30 ukazatelů
- IT Planing and Management - 11 ukazatelů
- IT Development and Maintenance - 39 ukazatelů
- IT Operations - 7 ukazatelů.
Širší význam seznamu standardních metrik může spočívat v přiblížení různých přístupů k problematice informačního managementu.
Cituji úvodní odstavec předcházející 5-ti stránkovému seznamu a informaci o APQC.
"The following pages list the standard measures and computed performance ratios that APQC captures for information technology functions and processes for its benchmark database. This overview shows more than 87 information technology measures. These measures coordinate with category 7.0 Manage Information Technology in the APQC Process Classification FrameworkSM (PCF), the high-level enterprise model that allows organizations to see activities from a cross-industry viewpoint."
About APQC
An internationally recognized resource for process and performance improvement, APQC helps organizations adapt to rapidly changing environments, build new and better ways to work, and succeed in a competitive marketplace. With a focus on productivity, knowledge management, benchmarking, and quality improvement initiatives, APQC works with its member organizations to identify best practices, discover effective methods of improvement, broadly disseminate findings, and connect individuals with one another and the knowledge, training, and tools they need to succeed.
Learn more about APQC by visiting www.apqc.org
Soubor s přehledem ve formátu PDF lze stáhnout z webové adresy:
http://www.apqc.org/PDF/osbc/it/measures.pdf

4.1.07

5 základních chyb v analýze požadavků

"5 základních chyb v analýze požadavků a jak na ně ".
Analýza sw požadavků ( Requirements Analysis ) je považována za kritickou fázi celého procesu správy požadavků ( Requirements Management ). Na portálu TechRepublic.com byl vystaven zajímavý článek, nazvaný:
"Five common errors in requirements analysis (and how to avoid them)".
Z článku jsem vybral úvod a seznam problémů a společně s odkazem na plný text jsem je opublikoval na stránce weblogu věnovaného správě sw požadavků ( SW Requirements Management).
Najdete ho na adrese: www.akamonitor.cz/SRM.htm

3.1.07

Řízení nákladů a výkonnosti IT (Konference)

Kdo sleduje vývoj vnitřní struktury rozhodovacího procesu v informačním managementu, určitě si povšiml výrazného růstu podílu ekonomických, sociálních, organizačních a systémových problémů - na úkor tradičních ryze technických problémů řízení informatiky. Ekonomické problémy hrají v našem rozhodování stále více dominantní roli. A právě proto roste mezi manažéry hlad po poznatcích, které oblast informatiky a ekonomiky spojují v jeden celek a to nejen na úrovni operativního, ale i taktického a strategického rozhodování. Společnost IIR přichází s nabídkou konference, která míří tak říkajíc do černého. Její program zahrnuje velkou část nových, netradičních témat moderního informačního managementu.
Konference se koná pod názvem: "Řízení nákladů a výkonnosti IT"
Témata přednášek
:
- IT cost management – jak efektivně řídit Vaše IT náklady
- Procesní náklady v IT
- Definujte procesy v IT!
- Analýza nákladů pomocí TCO jako efektivní nástroj řízení IT
- Activity Based Costing cesta k modernímu řízení Vašeho IT
- Optimalizace IT nákladů – neutrácejte zbytečně!
- Má pro Vaši společnosti outsourcing IT praktické využití?
- Controlling IT
- Řízení výkonu IT – IT performance management
- Měření efektivnosti a výkonnosti IT
- Tvorba cen IT služeb a jejich interní přeúčtování
- Využití SLA jako nástroje řízení kvality IT
- Využití ITILu jako nástroje řízení efektivnosti IT procesů
- Benchmarking v IT – kde ho využít?
Vybraná dílčí témata konference:
Kalkulace nákladů na služby IT – procesní nákladový model - metoda ABC
Využití informací z procesního nákladového modelu IT
Nastavení procesů, eliminace duplicitních činností, definice rolí vč. RACI matice
zodpovědností rolí za jednotlivé procesní aktivity
Procesní modelování a zjišťování procesních nákladů
Nástroje pro řízení procesů – automatizace procesních činností, vykazování procesních
nákladů
TCO v kontextu podnikové strategie
Modely TCO
Kroky při zavádění ABC
Ověřujte návratnost investic do IT a jejich vyhodnocení
Potenciální přínosy a rizika outsourcingu IT
Nastavení smluvních podmínek – outsourcingová smlouva základ dobré spolupráce
Co je nutné v IT podrobit controllingu?
Srovnání s konkurencí – využití benchmarkingu
Systémy IT performance managementu – metodika, SW
Využití benchmarkingu při řízení výkonu
Jak adekvátně stanovit ceny IT služeb?
Vyhněte se zbytečným chybám při kalkulaci – čeho se vyvarovat?
Controlling vnitropodnikových účetních operací IT služeb
Specifika a efekty využití SLA
Implementace – postupy zavádění (smlouvy, pracovní procesy)
Přínosy zavedení ITILu z hlediska řízení procesů v IT.
Přístupy měření procesů. Specifika měření IT procesů
Konference se koná se 23.-24. ledna 2007 v Praze.
Organizační informace najdete na stránkách: www.konference.cz.