7.1.07

Přehled 87 ukazatelů informační technologie

Tato zpráva odkazuje na velmi zajímavý zdroj, jehož využití může být velmi mnohostranné. Jde o seznam standardních metrik IT, odpovídajících potřebám využití databáze "The Open Standards Benchmarking Collaborative ( OSBC ) Database." Vztahuje se ke kategorii "Information Technology". Odpovídá potřebám meziodvětvového srovnávání aktivit v oblasti IT.
Ukazatelé v kategorii IT jsou rozděleny do 4 skupin:
- IT Organization Measures - 30 ukazatelů
- IT Planing and Management - 11 ukazatelů
- IT Development and Maintenance - 39 ukazatelů
- IT Operations - 7 ukazatelů.
Širší význam seznamu standardních metrik může spočívat v přiblížení různých přístupů k problematice informačního managementu.
Cituji úvodní odstavec předcházející 5-ti stránkovému seznamu a informaci o APQC.
"The following pages list the standard measures and computed performance ratios that APQC captures for information technology functions and processes for its benchmark database. This overview shows more than 87 information technology measures. These measures coordinate with category 7.0 Manage Information Technology in the APQC Process Classification FrameworkSM (PCF), the high-level enterprise model that allows organizations to see activities from a cross-industry viewpoint."
About APQC
An internationally recognized resource for process and performance improvement, APQC helps organizations adapt to rapidly changing environments, build new and better ways to work, and succeed in a competitive marketplace. With a focus on productivity, knowledge management, benchmarking, and quality improvement initiatives, APQC works with its member organizations to identify best practices, discover effective methods of improvement, broadly disseminate findings, and connect individuals with one another and the knowledge, training, and tools they need to succeed.
Learn more about APQC by visiting www.apqc.org
Soubor s přehledem ve formátu PDF lze stáhnout z webové adresy:
http://www.apqc.org/PDF/osbc/it/measures.pdf