3.1.07

Řízení nákladů a výkonnosti IT (Konference)

Kdo sleduje vývoj vnitřní struktury rozhodovacího procesu v informačním managementu, určitě si povšiml výrazného růstu podílu ekonomických, sociálních, organizačních a systémových problémů - na úkor tradičních ryze technických problémů řízení informatiky. Ekonomické problémy hrají v našem rozhodování stále více dominantní roli. A právě proto roste mezi manažéry hlad po poznatcích, které oblast informatiky a ekonomiky spojují v jeden celek a to nejen na úrovni operativního, ale i taktického a strategického rozhodování. Společnost IIR přichází s nabídkou konference, která míří tak říkajíc do černého. Její program zahrnuje velkou část nových, netradičních témat moderního informačního managementu.
Konference se koná pod názvem: "Řízení nákladů a výkonnosti IT"
Témata přednášek
:
- IT cost management – jak efektivně řídit Vaše IT náklady
- Procesní náklady v IT
- Definujte procesy v IT!
- Analýza nákladů pomocí TCO jako efektivní nástroj řízení IT
- Activity Based Costing cesta k modernímu řízení Vašeho IT
- Optimalizace IT nákladů – neutrácejte zbytečně!
- Má pro Vaši společnosti outsourcing IT praktické využití?
- Controlling IT
- Řízení výkonu IT – IT performance management
- Měření efektivnosti a výkonnosti IT
- Tvorba cen IT služeb a jejich interní přeúčtování
- Využití SLA jako nástroje řízení kvality IT
- Využití ITILu jako nástroje řízení efektivnosti IT procesů
- Benchmarking v IT – kde ho využít?
Vybraná dílčí témata konference:
Kalkulace nákladů na služby IT – procesní nákladový model - metoda ABC
Využití informací z procesního nákladového modelu IT
Nastavení procesů, eliminace duplicitních činností, definice rolí vč. RACI matice
zodpovědností rolí za jednotlivé procesní aktivity
Procesní modelování a zjišťování procesních nákladů
Nástroje pro řízení procesů – automatizace procesních činností, vykazování procesních
nákladů
TCO v kontextu podnikové strategie
Modely TCO
Kroky při zavádění ABC
Ověřujte návratnost investic do IT a jejich vyhodnocení
Potenciální přínosy a rizika outsourcingu IT
Nastavení smluvních podmínek – outsourcingová smlouva základ dobré spolupráce
Co je nutné v IT podrobit controllingu?
Srovnání s konkurencí – využití benchmarkingu
Systémy IT performance managementu – metodika, SW
Využití benchmarkingu při řízení výkonu
Jak adekvátně stanovit ceny IT služeb?
Vyhněte se zbytečným chybám při kalkulaci – čeho se vyvarovat?
Controlling vnitropodnikových účetních operací IT služeb
Specifika a efekty využití SLA
Implementace – postupy zavádění (smlouvy, pracovní procesy)
Přínosy zavedení ITILu z hlediska řízení procesů v IT.
Přístupy měření procesů. Specifika měření IT procesů
Konference se koná se 23.-24. ledna 2007 v Praze.
Organizační informace najdete na stránkách: www.konference.cz.