26.3.07

Svět informačních systémů 2007

Opět se blíží termín konference "Svět informačních systémů 2007".
Dokážete-li si ve svém programu vyhradit 2 volné dny v termínu 16.-17. dubna, doporučuji Vám je využít k návštěvě dalšího ročníku mezinárodní konference "Svět IS 2007", Zlín.
Podrobný program konference a další informace najdete na adrese:
http://sis.cvis.cz/2007/
Pro rychlou orientaci jsem z nabídky vybral následující informace:
Podle orgnizátorů je konference koncipována jako setkání odborné veřejnosti s členy a partnery Centra pro výzkum informačních systémů. Programově bude zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků. Bude akcentovat systémové propojení IS/ICT na manažerské rozhodování a řízení podnikových procesů. Konference by měla přinést diskusi nad aktuálními trendy, problémy zákaznických organizací a přípravou vzdělaných a motivovaných lidí schopných efektivně využít moderní IS/ICT.
Program je rozdělen podle dnů do dvou bloků:
Pondělí, 16. dubna 2007 "The World of Latest Trends - Market and Technology Initiatives"
Úterý, 17. dubna 2007 "The World of Best Practices - Case Studies and Success Stories".
Podle konečného znění programu si účastníci vyslechnou přednášky na následující témata:
- Vliv informační a komunikační technologie na inovační aktivity organizace
- Výkonnost podnikových procesů – fikce či realita?
- Snižování rizika při vrcholovém rozhodování
- Jak měřit a porovnávat náklady a přínosy ICT v organizacích
- Jak vybrat optimální variantu outsouringu
- Blíže potřebám zákazníků prostřednictvím servisně orientované architektury
- Aplikační management
- Podnikový software, který pracuje dle potřeb uživatele
- Trendy v řízení IT projektů
- Využití dodavatelů jako aktivního prvku při optimalizaci procesů
- Úloha ABC modelů v hodnototvorném procesu firmy
- Trendy v oblasti podpory strategického řízení
- Procesně řízená firma a její růst za podpory moderního informačního systému
- Implementace ERP řešení pro přesné strojírenství
- Integrace pokročilého plánování výroby v systému ERP - přínosy pro strojírenský podnik
- Přidaná hodnota IT řešení pro výrobce obráběcích center
- Komplexní ERP řešení u evropského výrobce oken
- Řízení životního cyklu zaměstnanecké čipové karty
- Portálové řešení jako efektivní nástroj uživatele informačního systému
- Implementační metodologie jako Best Practice českého výrobce ERP systémů
- MMOG/LE – cesta k získání lukrativních zakázek
- Řízení prací údržby zařízení jaderných elektráren pomocí metody CPM
- Řízení interních procesů a dodavatelského řetězce v potravinářském průmyslu
Pohledem do podrobného znění programu na výše uvedené webové stránce se sami přesvědčíte o tom, že se organizátorům podařilo získat takové referentské obsazení, které garantuje šanci na získání nové inspirace pro další rozvoj IS v ČR.

18.3.07

BABOK Tutorial od firmy INQUESTRA


Firma INGUESTRA nabízí na webu celou řadu e-learningových produktů. V jedné z předchozích zpráv jsem Vás seznámil s nabídkou 8-mi kurzů o cca 300 sjadech. Označení sady produktů je: "The Business Systems Analysis Certificate Program (BSAC)" a pokrývá tato témata:
- Fundamentals of Requirements Elicitation
- Determining a Project's Objectives
- Defining a Project's Scope
- Describing Business Processes
- Determining Information Requirements
- Describing Functional Business Requirements
- Documenting Requirements Meetings
- Eliciting Data Warehouse Requirements
Nyní jsem získal možnost nahlédnout do e-learningového produktu, který shrnuje obsah
uvedených 8-mi kurzů do jedné cca 40-minutové lekce
: Produkt nese název:
"Business Analyst Body of Knowledge Tutorial". Cituji z anotace:
"This tutorial is intended for those who wish to gain an understanding of the BA Body of Knowledge (BABOK) without having to navigate the full 300+ pages of the current version. You might be a Business Analyst interested in obtaining your IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP) designation. Maybe you are a Manager trying to gain a sense of what knowledge areas your people need to be focusing on. Or, perhaps you are just interested in keep abreast of the latest developments in the industry and BA Community.
This tutorial introduces the learner to the six BABOK Knowledge Areas:
- Enterprise Analysis,
- Requirements Planning & Management,
- Requirements Elicitation,
- Requirements Analysis & Documentation,
- Requirements Communication
- Solution Assessment & Validation.
It also includes the fundamental principles and structure that support each Knowledge Area. At the end, you have the opportunity to test your level of understanding through an interactive
quiz feature."
BABOK je zaměřen na následující okruh zájemců:
- na Business Analytika, který se snaží získat certifikát CBAP ( Certified Business Analyst Profesional)
- na manažéry, kteří se snaží získat představu o okruhu poznatků, na které by se jeho tým měl zaměřit,
- nebo prostě na lidi, kteří projevují zájem dozvědět se více vývoji, který souivisí s komunitou BA ( Business Analysts ).
Koncept BA know-how podle firma INQUESTRA zahrnuje výše vyjmenovaných 6 oblastí.
Nabídka produktů - katalog -je na adrese:
https://www.inquestra.com/catalog.htm

A - A významový slovník IT terminologie pro IT manažéry

Stává se, že v rychle se vyvíjejícím oboru terminologie vzniká tak říkajíc za pochodu. Jedním z důsledků takového vývoje je to, že nabízené české ekvivalenty anglických pojmů, zístané z narychlo vytvořených A-Č slovníků, nejsou často příliš velkou pomocí. Pomoci může kvalitní A-A významový slovník. Jednim takovým A-A významovým slovníkem je:
"Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology by Global Knowledge".
Na stránce zdroje je uvedena tato anotace:
"The rapidly changing pace of information technology leads to acronyms and terms being created and used seemingly overnight. Download Global Knowledge's Geek-Speak Glossary: A Manager's Guide to IT Terminology today, and learn the most commonly used and confused IT terms. This guide, with over 300 IT terms, is designed to help managers better communicate with (and understand) their IT staff."
Adresa vedoucí ke stažení nebo zobrazení souboru obsahujícího slovník je ZDE-ZDE

8.3.07

20 Minute IT Manager mentoring sessions

V minulém e-mailu jsem Vás informoval o velmi zajímavé službě s cenným obsahem. Jde o seriál 20-ti minutových lekcí věnovaných dále uvedeným tématům. V roce 2006 bylo vydáno 43 lekcí ( sessions ) na velmi zajímavá a užitečná témata. V jednom z následujících mailů uvedu odkaz na vydavatelský plán pro rok 2007.
Do dnešního dne vyšlo v roce 2007 celkem 11 lekcí:
- Project Kickoff Meetings
- Active Listening is the Key to Effective Communication
- Develop a Return on Investment (ROI)
- Provide Meaningful Performance Feedback
- Why IT Managers Miss Their Budget
- Attacking a Morale Problem on Your Team
- Technology Cost Saving Strategies
- Managing Resources in a Matrix Organization
- Keys in Selecting a Software Vendor
- Ten Ways to Build Skills on Your Team
- IT Business Dis-connect?
Kdo jsou autoři lekci?
The Management Mentors - Mike and Tom. Podrobnosti o profilu obou zkušených autorů najdete v minulém mailů v tomto weblogu, nebo na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/ManagementMentorsProfile.pdf,
kde je uveden profil obou společností, které autoři reprezentují.
A jak to celé funguje?
Službu objednáte, uvedete požadované údaje o své kreditní kartě, ze které systém odčerpá každý měsíc ( 30 dnů ) 24,95 USD za lekce vydané v tom kterém měsíci. Poté je Vám každý týden zaslán e-mail, obsahující adresu stránky, ze které si můžete lekci stáhnout a adresu stránky, kde si můžete lekci prohlížet on-line. Zasílání a odčerpávání peněz z Vaší karty ukončíte zasláním mailu na dohodnutou adresu.
Zde je příklad uvítacího e-mailu, který je reakcí na objednávku:
--- začátek citátu ---
Arnost, Congratulations!
You have made a positive decision to enhance your IT management skills and career using the 20 Minute IT Manager mentoring sessions. As long as you remain a subscriber, you will receive an email message every week with a new mentoring session in one of the main topics critical to IT management:
- Project management
- IT management
- Leadership
- People management
- Personal development
Each session also contains at least one "Tool for Success". ( Nejméně jedna studijní pomůcka je přidána ke každé lekci). Look for your sessions every Wednesday morning (US time).
...
následují adresy vztahující se k místu, kde je příslušná lekce vystavena
...
There are two options for retrieving your session - download and online. To view the session online, just click the link under the "Online" link designation. To download a session in a zip file, click on that link instead.

--- konec citace ---
Každý klient, který si službu objedná, obdrží jako bonus 340-stránkovou knihu "TenStep PM process v. 4" ( jako eBook ) a stejně cenný dárek i od druhé autora "IT Management Models by Mike Sisco" na 38 stranách. Jednotlivé lekce jsou vybaveny samostatným multimediálním přehrávačem, který umožňuje jednoduché ovládání procesu přehrávání. Na základě svých vlastních zkušeností z poslechu řady lekcí z loňského i letošního roku, mohu službu " 20 Minute IT Manager" vřele doporučit.