18.3.07

BABOK Tutorial od firmy INQUESTRA


Firma INGUESTRA nabízí na webu celou řadu e-learningových produktů. V jedné z předchozích zpráv jsem Vás seznámil s nabídkou 8-mi kurzů o cca 300 sjadech. Označení sady produktů je: "The Business Systems Analysis Certificate Program (BSAC)" a pokrývá tato témata:
- Fundamentals of Requirements Elicitation
- Determining a Project's Objectives
- Defining a Project's Scope
- Describing Business Processes
- Determining Information Requirements
- Describing Functional Business Requirements
- Documenting Requirements Meetings
- Eliciting Data Warehouse Requirements
Nyní jsem získal možnost nahlédnout do e-learningového produktu, který shrnuje obsah
uvedených 8-mi kurzů do jedné cca 40-minutové lekce
: Produkt nese název:
"Business Analyst Body of Knowledge Tutorial". Cituji z anotace:
"This tutorial is intended for those who wish to gain an understanding of the BA Body of Knowledge (BABOK) without having to navigate the full 300+ pages of the current version. You might be a Business Analyst interested in obtaining your IIBA Certified Business Analysis Professional (CBAP) designation. Maybe you are a Manager trying to gain a sense of what knowledge areas your people need to be focusing on. Or, perhaps you are just interested in keep abreast of the latest developments in the industry and BA Community.
This tutorial introduces the learner to the six BABOK Knowledge Areas:
- Enterprise Analysis,
- Requirements Planning & Management,
- Requirements Elicitation,
- Requirements Analysis & Documentation,
- Requirements Communication
- Solution Assessment & Validation.
It also includes the fundamental principles and structure that support each Knowledge Area. At the end, you have the opportunity to test your level of understanding through an interactive
quiz feature."
BABOK je zaměřen na následující okruh zájemců:
- na Business Analytika, který se snaží získat certifikát CBAP ( Certified Business Analyst Profesional)
- na manažéry, kteří se snaží získat představu o okruhu poznatků, na které by se jeho tým měl zaměřit,
- nebo prostě na lidi, kteří projevují zájem dozvědět se více vývoji, který souivisí s komunitou BA ( Business Analysts ).
Koncept BA know-how podle firma INQUESTRA zahrnuje výše vyjmenovaných 6 oblastí.
Nabídka produktů - katalog -je na adrese:
https://www.inquestra.com/catalog.htm