26.3.07

Svět informačních systémů 2007

Opět se blíží termín konference "Svět informačních systémů 2007".
Dokážete-li si ve svém programu vyhradit 2 volné dny v termínu 16.-17. dubna, doporučuji Vám je využít k návštěvě dalšího ročníku mezinárodní konference "Svět IS 2007", Zlín.
Podrobný program konference a další informace najdete na adrese:
http://sis.cvis.cz/2007/
Pro rychlou orientaci jsem z nabídky vybral následující informace:
Podle orgnizátorů je konference koncipována jako setkání odborné veřejnosti s členy a partnery Centra pro výzkum informačních systémů. Programově bude zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků. Bude akcentovat systémové propojení IS/ICT na manažerské rozhodování a řízení podnikových procesů. Konference by měla přinést diskusi nad aktuálními trendy, problémy zákaznických organizací a přípravou vzdělaných a motivovaných lidí schopných efektivně využít moderní IS/ICT.
Program je rozdělen podle dnů do dvou bloků:
Pondělí, 16. dubna 2007 "The World of Latest Trends - Market and Technology Initiatives"
Úterý, 17. dubna 2007 "The World of Best Practices - Case Studies and Success Stories".
Podle konečného znění programu si účastníci vyslechnou přednášky na následující témata:
- Vliv informační a komunikační technologie na inovační aktivity organizace
- Výkonnost podnikových procesů – fikce či realita?
- Snižování rizika při vrcholovém rozhodování
- Jak měřit a porovnávat náklady a přínosy ICT v organizacích
- Jak vybrat optimální variantu outsouringu
- Blíže potřebám zákazníků prostřednictvím servisně orientované architektury
- Aplikační management
- Podnikový software, který pracuje dle potřeb uživatele
- Trendy v řízení IT projektů
- Využití dodavatelů jako aktivního prvku při optimalizaci procesů
- Úloha ABC modelů v hodnototvorném procesu firmy
- Trendy v oblasti podpory strategického řízení
- Procesně řízená firma a její růst za podpory moderního informačního systému
- Implementace ERP řešení pro přesné strojírenství
- Integrace pokročilého plánování výroby v systému ERP - přínosy pro strojírenský podnik
- Přidaná hodnota IT řešení pro výrobce obráběcích center
- Komplexní ERP řešení u evropského výrobce oken
- Řízení životního cyklu zaměstnanecké čipové karty
- Portálové řešení jako efektivní nástroj uživatele informačního systému
- Implementační metodologie jako Best Practice českého výrobce ERP systémů
- MMOG/LE – cesta k získání lukrativních zakázek
- Řízení prací údržby zařízení jaderných elektráren pomocí metody CPM
- Řízení interních procesů a dodavatelského řetězce v potravinářském průmyslu
Pohledem do podrobného znění programu na výše uvedené webové stránce se sami přesvědčíte o tom, že se organizátorům podařilo získat takové referentské obsazení, které garantuje šanci na získání nové inspirace pro další rozvoj IS v ČR.