13.8.07

CIO Executive Forum


Prázdniny a s nimi období hlavních dovolených, se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci a řada z nás plánuje využití svého času v poslední třetině tohoto roku. I když půjde, jako už tradičně, o období velmi intenzivní praktické činnosti, ani v tomto období bezpochyby nezapomeneme na to, že jednou z účinných metod jak pečovat o získávání poznatků o nových trendech, je výměna poznatků na odborných setkáních.
V hotelu Crowne Plaza v Praze se dne 20. září uskuteční setkáním špičkových know-how leaderů, uznávaných osobností a IT praktiků - CIO Executive Forum. Posláním Fora je vystihnout poslední trendy a posunout firemní IT opět o něco blíže k businessu. Forum připravila společnost „topvision“ pod názvem „Rozvoj business příležitostí pomocí ICT“.Na setkání zazní přednášky známých osobností. Jména společností, jejichž odborníci na konferenci vystoupí, jakož i názvy témat setkání, slibují, že čas strávený na konferenci může být pohledem do budoucnosti ICT, nejen v ČR, ale celosvětově.
Mezi nejzajímavější přednášky, zařazené do 4 tematických kruhů:
- INDUSTRY INSIGHTS 2007
- MARKET INSIGHTS 2007
- VIRTUÁLNÍ SVĚT IT A NOVÉ VÝZVY
- CIO MANAGER INSIGHTS
bezpochyby budou patřit vystoupení s názvem:
- The new CIO leader
- Nabídka a poptávka po IT odbornících
- Internet bez hranic
- WEB 2.0!
- Nová pozice a kompetence CIO
- Business model IT služeb
- Supply Demand
Přednášející, pod vedení zkušených moderátorů, se budou věnovat např.
těmto dílčím tématům:
- Od operativního leadera k nositeli business strategie
- IT sourcing management a integrační funkce CIO
- Aktuální stav na trhu s IT odborníky a výhled do budoucna
- Internet jako platforma pro business - jaké budou dopady na podnikání?
- Nástroje druhé generace na příkladech z praxe: blogy, wikis, RSS kanály, social bookmarking, social networks, mashups, podcast,YouTube, flickr
- Propojení nástrojů do fungujících platforem
- Web 2.0. jako aktivní nástroj komerčního využití
- Konkurenční prostředí IT služeb - efektivita vyčleněných center
- Supply Demand - živé zkušenosti z fungování business modelu
- Jak pracovat s experty a talenty? Čím je udržet a motivovat?
- Pozice CIO u nadnárodních firem
Další informace získáme na webu společnosti „topvision
www.topvision.cz
Zatím vše nasvědčuje tomu, že by setkání CIO Executive Forum, mohlo patřit k letošním špičkovým konferencím.