19.10.08

Další weblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: total information quality management, risk-management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto, nové knihy a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.

1.10.08

Prevence ztráty dat ( DLP )

Na webu SearchCIO.com je vystaven webcast na téma "Prevence ztráty dat ( DLP )". Jde o t.zv. službu "ON DEMAND WEBCAST", čili zdroj je spouštěn z archivu záznamů živžch webcastů. Podtitulek webcastu zní:
"Data Loss Prevention: What is it and why are the FORTUNE 500 taking note? " a je sponzorován
fimou Symantec Corporation. Format: Multimedia, Type: Webcast , Jazyk anglický.
K prohlížení webcastu potřebujete:
- Have RealPlayer or Windows Media Player installed
- Disable pop-up blockers
- Disable firewalls that restrict streaming media/audio transport
- Enable Javascript and cookies (required in some cases to complete registration)
V případě problémů, můžete kontakmtovat webcasthelp@techtarget.com.
ABSTRACT:
Do you know how to prevent the loss of your company's confidential data? Attend this webcast and learn how Data Loss Prevention (DLP) solutions enable business and government organizations to safeguard their most valuable assets -- intellectual property, customer data, and other sensitive information. Understand why DLP is a top 3 priority for CIOs in 2008, realize the importance of DLP to demonstrate compliance, reduce risk, safeguard brand and reputation, and hear real-life customer use cases.
In less than an hour, you will learn:
- What Data Loss Prevention is
- Why it should be on your 2008 priority list
- Key requirements for a solution
- How to get started
Webcast je k dispozici na
TÉTO adrese.

5.7.08

Krátce o úspěšné konferenci CIO 2008

V tomto weblogu jsem informoval o blížící se konferenci CIO 2008, kterou přípravovala firma Thomas Taylor na 19. červen. Červen je za námi a je čas k zamyšlení nad tím, co konference přinesla. Účastníci konference měli příležitost hodnotit přímo na konferenci. Ostatním mohou posloužit především 2 materiály:
a) závěrečná ( tisková ) zpráva o konferenci
b) pečlivě připravené CD, obsahující program konference, prezentace všech přednášeka a fotogalerii.
Velmi kvalitní a otrevřenou záverecnou zprávu z akce zpracovala Jana Králová, Event Marketing Manager firmy Thomas Taylor. Tisková zpráva obsahuje
- program
- report Jany Králové
- otevřené hodnocení přednášek
- auditorium konference
- fotogalerie.
Tiskovou zprávu ve formátu PDF stáhnete z webové stránky konference na TÉTO adrese.
Většina toho, co bylo třeba o úspěšné konferenci říci, je obsaženo v dostupných zdrojích.
Proto jsem se rozhodl doplnit tuto svoji informaci o slideshow, sestavenou z fotografií a z vybraných částí prezentací přednášek. Slideshow má umožnit nahlédnout alespoň náznakem blíž do obsahu konference a přiblížit přístupy zvolené autory jednotlivých přednášek.
Slideshow najdete na TÉTO adrese.

11.6.08

CIO Forum 2008

CIO Forum 2008 se uskuteční v Hotelu Diplomat, v Praze, dne 19.6.2008
Pořadatel konference -Thomas Taylor - avizuje akci takto:
- Konference pro IT profesinály
- To nejlepší z podnikového IT na jednom místě
- Odborná konference pro ty, kdo definují strategie
Agenda konference - názvy přednášek:
- Informační a komunikační technologie v České republice
- eDOC, eCON,ePRO, eSET - zkratky, které vám usnadní práci
- Jak zlepšit efektivitu outsourcingu
- Archivace dat - jde pouze o data?
- Jak efektivně chránit svá data
- Co si můžeme dovolit?
- Virtualizace - jeden z hlavních proudů IT
- Elektronický podpis v praxi
Akce je určena pro odborníky tvořící strategii, specialisty přijímající rozhodnutí, pro IT odborníky v podnicích, IT konzultanty, Administrátory serverů a sítí.
V loňském roce byli mezi 120-ti účastníky konference zástupci firem: Škoda Holding a.s., Česká Pošta, s.pČeská republika - Ministerstvo obrany, Komerční banka,a.s.Asseco Czech Republic,a.s, Datanet Systems s.r.o. , Secunet s.r.o., Profinit, Národní vzdělávací fond, o.p.s.a další.
Více informaci najdete na TÉTO webové adrese.

8.6.08

IM a BPM

Problematice BPM - Business Process Managementu je věnován samostatný odborný weblog, který k dnešnímu dni obsahuje 70 zpráv. Řada komentovaných odkazů se vztahuje k problematice informačního managementu. Weblogy věnované informačnímu managementu, projektovému managementu, správě sw požadavků, risk-managementu a procesnímu managementu mají k sobě tématicky velmi blízko. Doporučuji jejich obsah občas prolistovat, jelikož třídění odkazů na zdroje není snadné a řada zdrojů pokrývá více dílčích témat. Přepínání je snadné přes odkaz "zobrazit celý můj profil", který je umístěný v každém z jmenovaných weblogů v záhlaví stránky.
Weblog věnovaný BPM najdete na TÉTO adrese.

8.5.08

Konference SI 2008 již 10.-11.6.2008

Česká společnost pro systémovou integraci ( ČSSI ), společně s Katedrou informačních technologií a dalšími partnery, připravuje již 16. ročník mezinárodní konference Systémová integrace 2008. Konference se v průběhu let zařadila mezi nejvýznamnější odborné informatické akce v České republice. Letošní konference se uskuteční ve znamení tématu:
"Zvyšování výkonnosti podniků s využitím IT"
Přípravy na konferenci můžeme sledovat na adrese:
http://si.vse.cz/
Podrobný a velmi zajímavý článek věnovaný konferenci si můžete přečíst například v květnovém čísle časopisu Business World. Autorem článku je prezident ČSSI prof. Jiří Voříšek.
Konferenci je věnováno i aktuální číslo časopisu "Systémová integrace".

5.5.08

Konference ICTM 2008

Uskuteční se 14. května 2008 - ČVUT v Praze, FEL, Technická 2, Praha 6 - Dejvice. Posláním konference ICTM 2008 je postihnout základní aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů řízení služeb informačních technologií. Jde o hledání odpovědi na otázku - jak dosáhnout a jaké cesty zvolit k naplnění principů implementace procesního řízení ICT.
V letošním roce jde o globální odborné fórum, na němž budou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy.
Přehled témat, seznam přednášejících a další podrobnosti se dozvíte na
TÉTO adrese.

6.4.08

BPM portál v českém podání


Procesy, procesní řízení ( BPM) a procesní přístup, jsou termíny, s kterými se dnes setkáváme v nejrůznějších souvislostech na každém kroku. Při tom donedávna bylo velmi nesnadné najít v českém jazyce literární nebo webový zdroj, který by byl dostupný a při tom na profesionální úrovni. ( V rubrice RECENZE a ve weblogu "NOVÉ KNIHY" na portálu AKA MONITOR najdete odkazy na několik knih na dané téma.) Know-how z oblasti procesního řízení představuje základ inovace řízení firem a institucí. Poradenské firmy, pro které je ve stále větší míře oblast BPM jedním z neslibnějších segmentů trhu, dávají nahlédnout do své kuchyně jen v míře nezbytné pro efektivní reklamu svých aktivit. Považuji proto za vhodné upozornit na webový zdroj, který vychází zájemcům o BPM vstříc a to na profesionální úrovni a zdarma. Tímto zdrojem je BPM portál, který najdete na webové adrese http://www.procesy.cz/ . Z profilu BPM portálu se dozvíme, že portál poskytuje znalostní servis pro BPM v České a Slovenské republice manažerům, konzultantům, specialistům IT, profesionálům zodpovědným za systémy řízení ve velkých společnostech, malých firmách i nekomerčních organizacích, širší odborné veřejnosti a studentům. Je platformou pro odborné publikování akademických a vědeckých pracovníků a nabízí prostor pro prezentaci praktických přístupů specializovaných dodavatelů.
Mezi témata, která jsou na BPM portálu prezentována, patří zejména:Architektura podnikání, BPM a SOA, BPM pro manažery, Modelování znalostí, Měření, Nástroje BPMS, Organizační řízení, Pravidla, Referenční modely, Rizika, Strategie, Znalosti, Úspěšné BPM.
V tomto mém weblogu najdete čas od času upozornění na konkrétní pozoruhodný zdroj týkající se BPM, který bude na BPM portálu vystaven.