8.5.08

Konference SI 2008 již 10.-11.6.2008

Česká společnost pro systémovou integraci ( ČSSI ), společně s Katedrou informačních technologií a dalšími partnery, připravuje již 16. ročník mezinárodní konference Systémová integrace 2008. Konference se v průběhu let zařadila mezi nejvýznamnější odborné informatické akce v České republice. Letošní konference se uskuteční ve znamení tématu:
"Zvyšování výkonnosti podniků s využitím IT"
Přípravy na konferenci můžeme sledovat na adrese:
http://si.vse.cz/
Podrobný a velmi zajímavý článek věnovaný konferenci si můžete přečíst například v květnovém čísle časopisu Business World. Autorem článku je prezident ČSSI prof. Jiří Voříšek.
Konferenci je věnováno i aktuální číslo časopisu "Systémová integrace".

5.5.08

Konference ICTM 2008

Uskuteční se 14. května 2008 - ČVUT v Praze, FEL, Technická 2, Praha 6 - Dejvice. Posláním konference ICTM 2008 je postihnout základní aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů řízení služeb informačních technologií. Jde o hledání odpovědi na otázku - jak dosáhnout a jaké cesty zvolit k naplnění principů implementace procesního řízení ICT.
V letošním roce jde o globální odborné fórum, na němž budou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy.
Přehled témat, seznam přednášejících a další podrobnosti se dozvíte na
TÉTO adrese.