5.7.08

Krátce o úspěšné konferenci CIO 2008

V tomto weblogu jsem informoval o blížící se konferenci CIO 2008, kterou přípravovala firma Thomas Taylor na 19. červen. Červen je za námi a je čas k zamyšlení nad tím, co konference přinesla. Účastníci konference měli příležitost hodnotit přímo na konferenci. Ostatním mohou posloužit především 2 materiály:
a) závěrečná ( tisková ) zpráva o konferenci
b) pečlivě připravené CD, obsahující program konference, prezentace všech přednášeka a fotogalerii.
Velmi kvalitní a otrevřenou záverecnou zprávu z akce zpracovala Jana Králová, Event Marketing Manager firmy Thomas Taylor. Tisková zpráva obsahuje
- program
- report Jany Králové
- otevřené hodnocení přednášek
- auditorium konference
- fotogalerie.
Tiskovou zprávu ve formátu PDF stáhnete z webové stránky konference na TÉTO adrese.
Většina toho, co bylo třeba o úspěšné konferenci říci, je obsaženo v dostupných zdrojích.
Proto jsem se rozhodl doplnit tuto svoji informaci o slideshow, sestavenou z fotografií a z vybraných částí prezentací přednášek. Slideshow má umožnit nahlédnout alespoň náznakem blíž do obsahu konference a přiblížit přístupy zvolené autory jednotlivých přednášek.
Slideshow najdete na TÉTO adrese.