8.4.09

Konference INFORUM 2009

Konference INFORUM, jejíž patnáctý ročník se uskuteční 27. až 29. května 2009, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku (viz graf níže). Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy. Více se o konferenci dozvíte na adrese:http://www.inforum.cz/o-konferenci/