8.7.09

The real cost of cloud computing services

Na portálu SearchCIO.com se 8.7.09 objevil zajímavý text.
Autorkou je Christina Torode, Senior News Writer.

Článek se zabývá skutečnými náklady na cloud computing services
Adresa článku je ZDE-ZDE.
http://searchcio.techtarget.com/tip/0,289483,sid182_gci1361289_mem1,00.html?track=NL-983&ad=714078&asrc=EM_NLT_8636392