8.12.10

ITSystems 11/10

www.systemonline.cz

Reporting a analýza obsluhy ICT požadavků

Credit scoring

Open-source business intelligence

Mobilní komunikace ohrožuje bezpečnost podniků

Jak připravit datové prostředí pro segmentaci zákazníků

(Bonus aka) Kritická místa a předpoklady úspěchu ERP projektu

30.11.10

BIZ 4/10 POZORUHODNÉ!

http://www.casopis.biz

Budoucnost sociálních sítí

HI-TEECH bezpečnost

Business Intelligence -lov v hlubinách firemních dat

ERP na vlně proměn

Velký třesk internetu

(Bonus aka) Sociální sítě pro business

15.11.10

Konference Cloud Computing 2010

Všechno nasvědčuje tomu, že Cloud Computing a mobilní komunikace budou dvě základní tendence v rozvoji aplikace ICT v nejbližších letech. Start Cloud Computingu je poměrně ostrý. Když jsem počátkem roku 2009 zřizoval na svém portálu odborný weblog věnovaný Cloud Computingu, vzbuzoval jsem u mnohých kolegů na univerzitě údiv. Stačily necelé dva roky a Cloud Computing se stal tématem dne v každé větší firmě.
Proto lze uvítat aktivitu české firmy 4U SUPPORT s.r.o., která se rozhodla uspořádat konferenci věnovanou Cloud Computingu a dát tak příležitost k setkání odborníků firem, institucí a škol. Téma konference oslovilo řadu partnerských firem a řadu medií.
Termín konání konference je 1. prosince 2010.
Místem konání konference bude Hotel Diplomat v Praze.
Odborným garantem konference je Tomáš Přibyl.
Domovská stránka konference je:
Podrobný program konference a další informace lze nalézt na webu na adrese: http://www.konferenceit.cz/html/cc_10.html
„Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií.[1] Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeOS, Cloud či iCloud“ – definice podle Wikipedie.cz.
Názvy přednášek:
Cloud Computing od A do Z.
Cloudy v reálném světě.
Cloud platforma pro tvorbu globálně provozovaných a škálovatelných aplikací.
Cloud computing - reálná aplikace v ČR.
Právní aspekty používání cloudů.
Produkty řady Microsoft Office v cloudu.
Řízení v cloudu.
Cloud Computing bezpečně.
Sestava přednášejících slibuje kvalitní vysokou odbornou úroveň:
Tomáš Přibyl, publicista a garant konference
Karel Macháček, IBM Česká republika
Dalibor Kačmář, Microsoft s.r.o.
Ing. Martin Záklasník, PhD., T-Systems ČR
JUDr. Josef Donát, Rowan Legal
Aleš Růžička, Microsoft s.r.o.
O čem bude na konferenci hovořeno:
Základní informace o cloudech. Proč vůbec vznikly? Jak skutečně fungují? Mýty a předsudky. Představení základního názvosloví. K čemu všemu (a jak) se dnes dá využívat Cloud Computing? Kde nachází největší uplatnění, kde naopak ještě potřebuje „dozrát“? Jaké jsou největší přínosy cloudů? Zkušenosti z využití v ČR. Optimální přizpůsobení IT infrastruktury dynamickým potřebám podniku. Obchodní model cloud computingu. Jak řídit provoz v cloudu? Jak měřit výkonnost a spolehlivost? Jak mít neustále kontrolu nad vším, co se v cloudu nachází nebo děje? Jsou obavy z bezpečnosti cloudu oprávněné? Jde o reálné zhodnocení situace nebo jen předsudky? Jaké jsou bezpečnostní možnosti a technologie?
Dále bude představena platforma Windows Azure jako typického představitele služeb PaaS, zkušenosti a ukázky praktického nasazení a provozu aplikací využívajících Windows Azure. Bude uveden příklad realizace požadavků zákazníka. Budou podány informace o Microsoft Online Services a Microsoft Office 365 jako představitele služeb SaaS. Budúu představeny ukázky praktického nasazením a provozu řady Microsoft Office 365.
Mediálními partnery konference jsou e-magazín Svět hardware (www.svethardware.cz), vydavatelství CCB, a Vydavatelství Parol s.r.o.
Další informace jsou k dispozici na webu pořadatele.

3.11.10

IT Systems 10/10

www.systemonline.cz

Kdy je vhodné využít projektové řízení?

Enterprise mobility management - efektivní podnikové mobilní komunikace

Business Intelligence - Zapomeňte na pocity

Co dělá mobilního obchodníka skutečně mobilním

Monitoring sociálních sítí nebo všech internetových diskusí?

(Bonus aka) Největší chyby firemních webových stránek

13.10.10

Řízení projektů v Microsoft Project 2010 - Učebnice . T.Kubálek, M. Kubálková

Na portálu AKA MONITOR ISSN 1804-042X, konkrétně adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/kubalek1.htm jsem opublikoval recenzi knihy vydané Computer Press, a. s.
Jedná se o učebnici řízení projektů v Microsoft Project 2010. Učebnice přibližuje čtenářům (studentům vysokých škol i zájemcům z praxe) nejpotřebnější funkce programu Microsoft Project na fiktivním projektu ve všech stadiích  jeho života. Učebnice je určena zájemcům o řízení projektů s využitím programu Microsoft Project ve verzi 2010 či nižších. Nepředpokládají se hlubší znalosti ani projektového řízení, ani ovládání programu Microsoft Project. Učebnici je možné využít také ve výuce či při školení. Tomuto účelu je přizpůsoben obsah i forma prezentace látky. Autoři nepředpokládají hlubší znalosti projektového řízení ani ovládání programu MS Project.
Učebnice je rozdělena do 10 kapitol podle chronologie života projektu:

V první kapitole jsou shrnuty základní pojmy z řízení projektu, dále je představen projekt, který je ve formě případové studie využit ve všech následujících kapitolách. Druhá kapitola je věnována celkovým informacím o projektu a kalendářům. Úkolům v projektu se věnuje kapitola 3. Přiřazování zdrojů je věnována kapitola 4. Vykazování nákladů na úrovni úkolů se věnuje kapitola 5. Sledování průběhu projektu je věnována kapitol 6.  Kapitoly 7 až 10 se detailně vrací k popisům možností projektu (zobrazení – kap. 7, sestavy – kap. 8, tisk a další práce se soubory – kap. 9 a speciální nástroje – kap. 10).

Velmi cennou částí učebnice je soubor příkladů. Všechny příklady jsou dostupné na webu http://knihy.cpress.cz/K1871 v rubrice Soubory ke stažení nebo také na http://f2.vse.c2/kubalekv rubrice ke stažení a též na webu http://min.vse.cz . Autoři doporučují osvojené dovednosti upevnit souběžným řešením projektu uvedeného v příloze. Ta obsahuje pro kontrolu číselné hodnoty dosažených výsledků a obrazovky významných fází řešení.

Kniha bude dobrou praktickou pomůckou manažerům podniků a současně poslouží i jako učebnice pro studenty ekonomických a technických škol.
Více se dozvíte na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/kubalek1.htm.

 

 

AKA MONITOR ISSN 1804-042X
oficiální partner ZČU v Plzni
www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

 

6.10.10

Nová RSS adresa

Zvláštní zpráva – upozornění!
Pro tento weblog byla vygenerována NOVÁ adresa pro RSS feed.
Najdete ji po kliknutí na oranžovou/červenou ikonku v levém sloupci stránky.
Využívání RSS / ATOM vám usnadní sledování novinek v obsahu weblogu.

Arnošt  Katolický

www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

 

27.8.10

IT Systems 7-8/10

www.systemonline.cz
Integrace dat ve výrobním podniku
Temné stránky virtualizace
Aktuální hrozby pro bezpečnost webových aplikací
GPS řešení pro logistiku
Zlatý poklad, aneb co s daty ve výrobních IS
(Bonus aka) Konekor aplikace Outlook s Facebookem

16.8.10

Computerworld 13/10

Technologické pozadí implementace ERP
Zastarlé webové aplikace rizikem
Správci firemních sítí čelí novým výzvám
Geosociální sítě

Jedna verze pravdy - BI - Správa kměnových dat, MDM a j.
(Bonus aka) Efektivní řízení procesů   

27.7.10

Stále živé téma: procesy vs. projekty

Processes vs. Projects
Vztah projektů a procesů je stále živým tématem. Málokdo se
mu věnuje tak srozumitelně a přesvědčivě, jako Paul Harmon
ve svém článku publikovaném na portálu
www.bptrends.com.
Uvádím citát prvních odstavců článku a adresu, ne které
najdete plné znění textu. Příjemné počtení. 
"There have been two rather extensive discussions of the differences
between processes and projects on the Linkedin BPTrends
Discussion Group. The issue is complex enough that it is worth
sorting out.
As I argued in the Advisor I wrote about Business Analysts
and BPM a few weeks ago, I believe that there are six major areas
of process work in any large organization. Figure 1 provides an
overview of the kinds of business process change activities and
tasks that exist in a large CMMI Level 3 organization. On the left
is the BPTrends pyramid that divides an organization into three
levels – the Enterprise Level, the Process Level and the
Implementation or Resource Level. The middle column describes
the activities or Projects to Change the Organization. The right
column describes the On-Going Operational activities required
to manage the organization on a day-to-day basis.
Adresa celého textu:
http://www.bptrends.com/publicationfiles/advisor20100727.pdf

12.7.10

Úspěch - produktivita - inovace 2/10

www.e-api.cz
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců pomocí trréningového centra
Mapování toku hodnot (Value Stream Maping) 3.část
Motivace v organizacích
Motivace jako součást týmové práce
Týmová práce - dobrý sluha, zlý pán
(Bonus aka) Motivace jako součást týmové práce

10.7.10

ITSystems 6/10

www.systemonline.cz
Aktuální výzvy internetu
Implementace balanced scorecard a specializovaná sw podpora
ERP a mobilní technologie v praxi
BI strategie - kritické faktory úspěšnosti
Licencování sw ve virtualizovaném prostředí
(Bonus aka) Virtualizace v kostce - k čemu, jak a proč?

17.6.10

CIO Business World 7-8/10

www.cio.cz
Dobře navržené SOA napomáhá BPM a cloud computingu
Enterprise 2.0 - dokáže je firma využít?
SOA: přemýšlejte nad proměnou byznysu
Budoucnost IT je v řízení a správě služeb - CA World 2010
SAM: nerozhazujte za zbytečné licence
(Bonus aka) Povolit, či nepovolit nepracovní brouzdání po webu?
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 
 

12.6.10

CONNECT! 6/10

www.connect.cz
Využití GPS v rámci firemního nasazení
Co dnes dělá firewall?
Cloud pro vás - Microsoft Live Mesh
SUGARSYNC - o špetku lepší Dropbox
Linux pro lidi - Ubuntu 10.04 lucid lynx
(Bonus aka) Víte jak pracuje router?
Příští číslo 9.7. - Document management
SiteMap AKA MONITORu
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

7.6.10

BIZ - Podnikové informaní systémy - 6/10

Hlavní kriteria a úskalí správného výběru IS
Technologické trendy v oblasti IS typu ERP
Podnikové IS na eském trhu
Jak správně připraviut outsourcingovou smlouvu
Možnosti investování pomocí opcí
(Bonus aka) Nové zelené technologie
 

4.6.10

SecurityWorld 2/10

www.securityworld.cz
SIEM a DLP ( data loss prevetion ) sňatek, který dává smysl
ERM - ochrana důvěrné korporátní informace
Internetová bezpečnost v roce 2009
Virtuální privátní sitě
Online antivirtové servery
(Bonus aka) Jak (ne)bezpený je cloud computing?
Příští číslo: 10. září - Sociální inženýrství
 

Computerworld 11/10

www.cw.cz
CRM pro malé firmy a cloudové systémy
Crowdsourcing a opensourcing
Vytváření zásad pro ukládání dat
Přichází nový standard pro video na webu - WebM
Barevné laserové tiskárny jsou zase k krok dál
(Bonus aka) Zkušenosti s cloud computingem v Česku

1.6.10

IT Systems 5/10

www.systemonline.cz
Vývoj sw pro malé a střední firmy
5 strategických doporuení pro výrobní podniky
Přehled APS/SCM systémů na českém trhu
Právní aspekty smluv na implementaci IS
Optimalizace licencí podnikového sw
(Bonus aka) Jak pdopořit podnikové cíle ze strany IT
 

21.5.10

CIO - Business World 6/10

GreenIT v2 - kde se potkává zeleň peněz a ekologie
Vy ještě neměříte svoje procesy?
ISSS 2010 - registry, aktuál¨ní problémy a politické diskuze
5 mýtů o energii v datových centrech
Alan Turing - otec moderní informatiky?
(Bonus aka) BPM, které nezruinuje rozpočet - řízení procesů bez drahách nástrojů
 

19.5.10

Microsoft Fix it Center - slideshow

Je příjemné pozorovat, tak se Microsoft a Google
snaží přetrumfnout jeden druhého. Uživatelům
počítačů a internetu to přínáší jen prospěch.
A tak nám Microsoft nabízí zdarma službu, která
by už mohla patřít tak trochu do oblasti znalostního
managementu. Jde o službu "Fix it Center", což je
prográmek, který se snaží pomoci při dignostice
a odstraňování problémů s konkrétním počítačem.
Program proskenuje konfuguraci počítače a na
tomto základě nabídne sadu vybraných "poradců",
pro konkrétní oblasti, v kterých lze očekávat
problémy. Místo dlouhého povídání jsem připravil
slideshow, sestavenou ze skreenshotů.
Odkaz na ní najdete v rozcestníku na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews.htm

Is your PMO adding value or adding processes?

Na stránkách portálu TenStep.com se objevila zpráva,
která stojí za zamyšlení. Podle ní firmy, které aplikují
PMO (Project Management Office) jsou více orientovány
na "writing processes and templates" místo toho, aby
byly orientovány na vytváření hodnoty
"not focused on
providing value". Cituji z portálu Tenstep.com:
" The Standish Group reports that 32% of IT projects
successfully met their expectations for schedule, budget
and scope in 2008. This is down from 35% in 2006. At the
same time, the percentage of projects that are outright
failures rose from 19% to 24%. It is widely believed that
companies that implement Project Management Offices
(PMOs) have a higher rate of overall success. Surprising
(even shockingly) the Standish report does not find that
companies with PMOs generally fare any better then those
companies without PMOs. The author of the Standish survey
thinks "in some cases, compliance and governance processes
caused programs to run longer and be delayed".
He continues "... projects don't do well, so you add
governance. Then they do worse and you add more
governance without ever knowing what you get out of it".
These findings mirror our observations that many PMOs are
internally focused on writing processes and templates
and are not focused on providing value."
Více se o problematice dozvíte na stránkách portálu
www.tenstep.com, resp www.tenstep,cz.
---
Bonus AKAMONITORu: http://www.smartdevices.cz 
                         
 
 

97 klíčových znalostí projektového manažera

CPress vydal knihu, kterou sestavila Barbee Davis.
Kniha je určena těm, jejichž práce souvisí s řízením
týmových projektů. I když je přednostně orientována na
projekty ICT, většinu rad lze  aplikovat nejen na softwarové
projekty, ale i na řadu těch ne-IT. Kniha obsahuje nejžhavější
zkušenosti expertů z oblasti PM.
Je to vysloveně unikátní kniha, shrnující rady k praktickým
problémům projektového managementu. Respektování
97 rad předních expertů v oblasti PM, usnadní  zdokonalení
vedení projektů.
Kniha je netradiční v tom, že nespoléhá se na jediného autora,
na výsledném textu se podílelo přes 50 přispěvatelů, díky
kterým publikace pokrývá široké spektrum témat. Byla zvolena
forma krátkých výstižných tipů, formulovaných specialisty,
pro které je projektový management denním chlebem. Rady,
které v knize najdete, je mnohdy stály mnoho sil, energie
a prostředků.
 
Jednotlivé tipy expertů jsou v úvodu rozděleny do oblastí podle
zaměření.
Kniha obsahuje na příklad rady:
- Jak najít dobrého vývojáře
- Hodnoťte výsledky, nikoli pouze snahu
- Jak definujete konec projektu?
- Začínejte s myšlenkou na konec
- Komunikace je klíčová
- Poznejte hodnotu týmové morálky
- Jsme projektoví manažeři, ne superhrdinové
a dalších 90 praktických tipů, jak úspěšně zvládnout vedení
projektů. Autorka/editorka knihy, Barbee Davis, je autorkou
sloupku v Community Post vydávaném Project Management
Institute a patří mezi specialisty na Microsoft Project.
 
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jen těžko najdete,
nejen na českém, ale i na světovém knižním trhu knihu,
která by k vám hovořila srozumitelnějším jazykem a týkala
se těch nejaktuálnějších témat projektového managementu.
 
Doporučuji vám, abyste využili nabídky a na portálu CPressu
si prolistovali zpřístupněné stránky knihy.
---
Bonus AKAMONITORu: věnujte pozornost obsahu na adrese:
http://www.smartdevices.cz  . Najdete zde specifikaci a popis
inovativního produktu, nabízeného firmou ACOMP,s.r.o.
--- 

17.5.10

Konference Systémová integrace 2010 - připomenutí.

Dobrý den přátelé!
Sotva jsme stačili prostudovat materiály z konference ICTM 2010,
kvapem se blíží termín 8. – 9. června. A to je každoroční svátek
(nejen) všech informatiků, ale i těch, kdo to zejména s vazbou ICT
na business myslí v podnicích a institucích vážně.
Připomínám, že hlavním tématem letošního (již 18-tého) ročníku
konference, je 
"Role ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR " .  
Konference se bude konat tradičně v pražském paláci Žofín.
Sedm letošních témat konference: 
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu
2. Lidské zdroje v ICT
3. Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
4. Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb
7. Cloud computing – příležitosti a výzvy
Novinkou letošního ročníku je, že se koná pod záštitou premiéra ČR. 
Premiér Jan Fischer konferenci zahájí přednáškou na téma 
"Jak ICT může pomoci ČR ke zvýšení konkurenceschopnosti”. 
Druhý den bude zahájen přednáškou ministryně školství Miroslavy Kopicové
na téma “Role ICT vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR”.
Charakteristiku jednotlivých bloků jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Další podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

O webovém portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz/CZ-akamonitor-inzerat.pdf

 

7.5.10

ComputerWorld 9/10

www.cw.cz
Jaké IT projekty plánují české organizace
Konvergence firemního IT
Důvěrné informace v Cloudu
Datová exploze vyžaduje adekvátní nástroje
HP odkoupí Palm za 1,2 mld USD
(Bonus aka) Sémantika aneb za hranice WEB2
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

4.5.10

PM tipy, nástroje a sw pro IT v MSP

Na portálu SearchCIO-Midmarket.com byl opublikován velmi zajímavý
článek na téma: "Practical project management tips, tools and software
for midmarket IT".
Cituji z úvodu:
"How do you manage your IT projects? For many midsized organizations,
projects begin and end with an Excel spreadsheet. Others have invested
in more robust project management software to keep their IT shops
humming and even project management offices (PMOs) to lead the
charge. But one thing's for sure, we're all looking for ways to get our
projects completed faster, better, cheaper -- and more successfully."
Z obsahu - Table of contents
- Simple project management software alternatives
- Preventing IT project failure
- Project management tips, templates and resources
- The pros and cons of creating a PMO
- Agile project management tips
- More resources
Plné znění článku najdete na TÉTO adrese.

25.4.10

Systémová integrace 2010Další ročník konference SI 2010, letos na téma:

"Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti ČR",
se koná  8. a 9. června 2010 v Praze.
Portál konference: http://si.vse.cz/

Program konference najdete na adrese:
http://si.vse.cz/program.asp


Elektronickou přihlášku k účasti můžete vyplnit na adrese:
http://si.vse.cz/registrace.asp


Konferenci připravují – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, ICT UNIE a SSSI.
Letos pod záštitou premiéra ČR Jana Fischera, který přednese 
úvodní přednášku konference, orientovanou na hlavní téma.

ICTM 2010 - Řízení informačních technologií
Další ročník konference ICTM, letos zaměřený na:
ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
se koná ve středu 12. května 2010 v Praze.
Portál konference: www.ictm.cz/2010/

Program konference najdete na adrese:

Elektronickou přihlášku k účasti můžete vyplnit na adrese:23.4.10

ComputerWorld 8/10

www.cw.cz
Cloudy jsou zatím příliš děravé
Data v sociálních sítích
Změní tablety pojetí computingu?
Investice do IT - předem nebo ad-hoc?
UPS ve virtualizovaných prostředí
(Bomnus aka) Zaměstnanecké benefity v ICT

18.4.10

3. ročník konference Projektový management

Termín 21. dubna se blíží a tak vám chci připomenout, že
3. ročník konference "Projektový management: možnost
nebo nutnost", která se koná při příležitosti oslav 20. výročí
projektového řízení s IPMA v ČR a také 45. výročí založení IPMA,
zahajuje - POZOR! letos v Brně - již středu 21. dubna 2010.
Pořadatelem akce je Společnost pro projektové řízení, o. s.
Více se o konferenci dozvíte na akrese:
http://www.konference.ipma.cz/web/akce/konference-pm2010/
Tamtéž se dozvíte kdo přednáší a můžete se ještě na poslední
chvíli na konferenci přihlásit.

12.4.10

Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy

ČSSI zve na odborný seminář věnovaný problematice Cloud Computingu.
CÍLE SEMINÁŘ
E
Po absolvování semináře účastníci porozumí následujícím tématů
m:
- Souč
asné možnosti a výzvy v podnikové informatice
- Cloud Computing - výhody a výzvy
- Vývoj podnikové informatiky: „od mainframe do oblak“
- Cloud Computing - ekonomické imperativy
- Cloud Computing Modely (SaaS, IaaS, PaaS) a související terminologie
- Technologické př
edpoklady pro Cloud Computing
- Vztah mezi Cloud Computing and SOA
- Cloud Computing klíčové faktory úspě
chu (key success factors)
- Cloud Computing a lidske zdroje
Seminář se uskuteční dne 23. dubna 2010, registrace od 8,30 hod.
Místo konání: VŠE Praha, nám. W. Churchila 4, Praha %Zižkov.

Více se dozvíte na stránkách
www.cssi.cz.

21.3.10

AKA MONITOR na Facebooku a Twitteru

Pokud dáváte přednost Facebooku před klasickým RSS, máte
nyní možnost sledovat dění na portálu AKA MONITOR pomocí
zpráv publikovaných na stránce:

http://www.facebook.com/arnost.katolicky
Pokud vám vyhovuje více Twitter, pak se občas podívejte na
adresu:
http://www.twitter.com/akamonitor
Informace o vzniku nových stránek, nebo weblogů, najdete
na adrese http://e7news.akamonitor.cz.
Ještě bych rád upozornil, že weblogy, které přešly na
jiné adresy v rámci změn na portálu blogger.com, již
celou historii zpráv ( všechny zprávy ), takže se nemusíte
trápit s narušenou diakritikou ve zprávách na původních
adresách. Pokud budete aktivovat weblog, který již byl  
převeden, vyčkejte na automatické přesměrování. 

9.3.10

On-line nástroj pro práci s webovými zdroji - BlogThis!

Většina z nás tráví na webu hodně času hledáním potřebného
zdroje informací. A jako naschvál, dříve než se dopracujeme 
k cíli svého původního snažení, nečekaně narazíme na zajímavý
zdroj „ z jiného soudku“.  Co teď? Přerušit hledání a prohlížet
nově objevený zdroj? Riskovat, že stránku později nenajdeme?
Uložit si stránku na přeplněný disk a věřit, že tam ji později 
najdeme snadněji? Zřídit si pro objev novou záložku ( jednu 
ze stovek existujících?). 
Existují elegantnější řešení.

Před časem jsem vás informoval o nástroji pro udržování lokálního
archivu webových zdrojů ( LWA ). Pokud potřebujeme mít 
archiv
webových stránek
( jejich adres a/nebo výtažků z jejich
obsahu ) uložený on-line, tak, aby byl  přístupný odkudkoliv,
kde se můžeme připojit na internet, musíme sáhnout po jiném nástroji.

Mám pro vás tip na nástroj, který se vám  bude hodit. Nic nestojí, 
jeho obsluha je jednoduchá a ze své zkušenosti mohu říci, že 
výrazně zefektivňuje práci s webovými zdroji. Nejde o nástroj
nový, ale takový, který stojí za připomenutí, jelikož m
ůže ovlivnit
produktivitu naší práce s webovými zdroji
.

Tím nástrojem je doplněk k prohlížečům webových stránek. 
nazvaný "Blog This!"
. Doplněk spolupracuje s blogy, zřízenými
 na portálu 
www.blogger.com. Do stránek blogů automaticky
umísťuje  vybrané části textu libovolné navštívené webové stránky.

Jak nástroj pracuje, co umí a jaké jsou předpoklady jeho využití, se dozvíte
na stránce:
http://www.akamonitor.cz/blogthis.htm.

3.3.10

IT SystemS 1-2/10

Růst poptávky po řešení automatizace procesů
CRM a internet
Kdy najmout konzultanta pro zlepšování procesů IT?
Virtuální desktop Raydesk
Malý program lepší  velkého projektu - optimální rozměr projektu
(Bonus aka) Co přináší nová edice PMBOK Guide
------------------------------------------------------------------
Vzdělávací a zpravodajský webový portál
AKA MONITOR - www.akamonitor.cz
ISSN 1804-042X - pokračující on-line zdroj
Partner Západočeské univerzity v Plzni
www.akamonitor.cz/sitemap.htm
------------------------------------------------------------------

 

2.3.10

Lokalizace wi-fi sítí ve vašem okmolí - program HeatMapper

Signály wi-fi sítí jsou v současné době téměř všudypřítomné. Pokud vás zajímá, jak
vypadají wi-fi sítě ve vašem okolí, nemusíte investovat do nákladného měřícího
přístroje. Existuje software, navíc bezplatný, který vám pomůže zjistit jak
vypadají signály ve vašem bytě, domě nebo jeho okolí. Určité informace vám
poskytuje přímo windows, kterému můžete zadat příkaz, aby vám zobrazil aktuální
seznam dostupných bezdrátových sítí. Dozvíte se jejich názvy, přibližnou sílu
signálu a informaci o jejich dostupnosti (zabezpečení ). Pro základní orientaci
vám to může stačit.
Jsou však situace, kdy se potřebujete dozvědět více informací.
Především to, jaká je dostupnost signálu vašeho ( případně i okolních )  acces
pointů (AP) v konkrétních částech prostoru.
Na níže uvedené stránce jsem popsal funkce programu HeatMapper i postup jeho
využití.

Co jsem zjistil při průzkumu wi-fi sítí v prostoru svého bytu?
Především jsem netušil, že bydlím v dosahu více než 10-ti wi-fi access pointů.
Netušil jsem, že signál některých cizích AP pokrývá celý prostor bytu. Zjistil
jsem, kam až se mohu spolehlivě vzdálit se svým notebookem, bez rizika ztráty
využitelného signálu. Překvapil mne i počet  nezabezpečených ( open ) AP v okolí.
Program může být užitečným pomocníkem při rozhodování o tom, zda využít wi-fi
připojení, který z okolních poskytovatelů by byl z hlediska kvality signálu
nejzajímavější, kam umístit svůj access point a kam své počítače v lokální wi-fi
síti. Program může posloužit i při diagnostice potíží se stabilitou připojení.
A pro fandy je to i příležitost trochu si prostě pohrát.

Moji recenzi produktu, včetně odkazu na zdroj programu, najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/produkt11.htm
Zdraví vás Arnošt Katolický

28.2.10

Konference ICTM 2010

Již po šesté nás ČVUT v Praze, Katedra telekomunikační techniky FEL a Telefónica O2 Business Solutions, zvou do Prahy na konferenci věnovanou problematice řízení informačních a komunikačních technologií.  
Tématické zamaření letošního ročníku je: „Organizační a manažérské modely řízen í útvarů podnikové informatiky“.
Datum konání letošního ročníku konference je 12. května 2010
Místem konání je tradičně ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 – Dejvice, přednášková místnost číslo 309. Misi konference definovali organizátoři definovali takto:
„6. ročník konference ICTM si klade za cíl nastínit celou šíři výše uvedené problematiky, přinést odpovědi alespoň na některé z výše předložených otázek a v neposlední řadě představit konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky.“

Kostra programu konference je v této chvíli ( 1. březen ) tato:
A) Řídící a organizační uspořádání IT z hlediska metodik, rámců a norem
B) Uspořádání a stavební kameny organizační struktury
C) Pozicování ICT v rámci podniku
V předsálí proběhne  ve dvou částech: „Best practices/case study/round-table“

Co můžeme od letošního setkání očekávat
Mezi aktuální otázky, jejichž zodpovězení můžeme na jednání očekávat patří zejména:
- jak ovlivňuje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,
- jak a podle jakých kritérií lze vytvořit efektivně fungující organizační strukturu IT útvaru,
- jaké manažerské a rozhodovací kompetence mají mít jednotlivé organizační úrovně IT útvaru,
- jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů organizačních struktur pro podnikovou informatiku a který typ organizační struktury je pro IT útvar vhodnější,
- v jakých aspektech se liší způsob řízení podnikové informatiky od způsobu řízení ostatních podnikových organizačních jednotek,
- jaké je postavení IT útvaru v celopodnikovém kontextu, například: o jak vysoko v podnikové hierarchii by měl stát vedoucí nebo ředitel IT útvaru, o jakou míru autonomie by měl mít IT útvar či jakou úroveň rozhodovacích kompetencí by měl mít jeho vedoucí, o je možné, aby byl v IT útvaru uplatňován jiný styl řízení nebo jiný organizačně-manažerský model než v ostatních částech organizace, o je možná existence procesně řízeného IT útvaru v liniově řízeném podniku a za jakých podmínek,
- jaký je vztah mezi procesy popisovanými v ITIL či CobiT a podnikovou organizační strukturou především organizačními jednotkami IT útvaru a:
- jak implementace procesů definovaných v uvedených klíčových rámcích ovlivňuje pevnou organizační strukturu, o do jakých organizačních jednotek a jakým způsobem mají být dekomponovány činnosti vyžadované normou ISO/IEC 20000,
- nastavení organizační struktury IT v kontextu strategických cílů,
-  na jakých principech a mechanismech má být založena spolupráce zaměstnanců různých organizačních jednotek IT útvaru a jsou procesní a projektové řízení jedinými způsoby, jak řídit činnosti, na kterých se podílejí specialisté dvou a více organizačních jednotek,
- je určitý přímý vztah mezi architekturou podnikové ICT  infrastruktury
a organizačním uspořádáním IT útvaru? Zváni jsou IT manažeři, pracovníci, kteří budou vést, řídit a realizovat implementaci systémů
řízení ICT či outsourcingu procesů ITSM v podnicích, státní a veřejné správě, ITSM specialisté, oborníci na procesní řízení služeb informačních technologií. (Předpokládaný počet účastníků: 120). Více se dozvíte na webové stránce konference : http://www.ictm.cz/2010/index.html
Arnošt Katolický

18.2.10

CONNECT! 2/10

www.connect.cz
K čemu jsou ITIL,  CoBIT, CMMI, SixSigma
Technologie datových přenosů v optických sítích
Trendy (nejen) content management systémů
Systém navržený uživateli - Windows 7
Pracovní postupy - design a práce s workflow
(Bonus aka) Softwarové nástroje pro správu projektů
Příští číslo vyjde 19.3. téma: Cloud computing
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nový design home page portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz - www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

16.2.10

Změny na portálu AKA MONITOR

Právě dnes jsem vyměnil obsah domovské stránky svého portálu:
Pojal jsem ji dost netradičně, inspirovala mne informační tabule
před obecním úřadem :-). 
Úlohu hlavního rozcestníku jsem předal stránce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velké
části mých webových stránek, pořízených za 15 let existence
portálu AKA MONITOR. 
Na stránku SITEMAP jsem umístil i 3 nástroje:
- pole pro vyhledávač (Google směrovaný dovnitř domény),
- pole pro WolframAlpha - více o systému najdete ZDE-ZDE  
- pole pro zkracovač webových adres TinyURL.
Během března t.r. proběhne změna v hostingu odborných blogů.
(Google přestane podporovat FTP pro upload.) Takže pokud
byste narazili na problémy, podívejte se, prosím, na stránku
věnovanou novinkám na portálu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyvětlení jak
postupovat. Za případné problémy se předem omlouvám.
 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

12.2.10

Počítač pro každého 5/10

www.ppk.cz
Komplexní bezpečnostní řešení 2010
Jak seřazovat data v Excelu
Vyberte si přehrávač
Jak vybrat webovou kamerku
ICQ7 si rozumí (nejen) s Facebookem
(Bonus aka) Koně - dokumentární film - na CD příloze
Příští číslo vyjde 1. března - téma: záplatování operačníh systémů
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

9.2.10

Představuje BPM konec pro ERP? Co říká vaše kříšťálová koule?

What does your crystal ball say? Co říká vaše kříšťálová koule?
Is BPM the Beginning of the End of ERP? BPM from a Business
Point of View. Autor: Scott Cleveland. Publikováno 8. února 2010.
Scott Cleveland analyzuje obsah článku, který opublikoval
Jan Baan, (former head of BAAN Corporation) a podává své pojetí
vztahu mezi ERP a BPM. Hlavní myšlenka jeho pojednání zní:
"BPM software and ERP software attack very different problems."
Zajímavé pojednání si můžete přečíst na adrese:
http://bit.ly/dfQlPQ
Autor uzavírá úvahu slovy: "Looking into my crystal ball, I believe
that the main ERP players will be acquiring or creating BPM
functionality to enhance their ERP offerings."

29.1.10

CIO Business World 2/00

www.cio.cz
Efektivní prace se stávajícími zákazníky v CRM typu SaaS
Mobilní hrozba?
Lovci botnetů - sítě infikovaných a propojených PC
Zabezpečení cloudu
IT v roce 2010 - vývoj trhu a vybrané předpovědi
(Bonus aka) ICT ve stínu krize české ekonomiky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

28.1.10

Windows 7 - průvodce začínajícího uživatele

Na dole uvedené adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovského a Rudolfa
Pecinovského, vydané v GRADĚ -
www.grada.cz
Kniha je určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače.
Seznamuje  čtenáře s novým operačním systémem Windows 7.
Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace
a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení
(obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas,
uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek,
kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané
spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Čtenář se také
naučí pracovat s Internet Explorerem 8, který je rovněž součástí nových Windows.
Stručně z obsahu:
- Seznámení s Windows 7, základní pojmy a dovednosti
- Úprava hlavního panelu a pracovní plochy, změna rozlišení a pozadí
- Jednoduché zapojení několika počítačů do domácí sítě
- Nové funkce programu Internet Explorer, akcelerátor, navrhované weby
- Správa počítače, zvýšení výkonu, sledování prostředků
- Migrace profilu a zálohování dat
Více informací, včetně podrobnějšího obsahu jednotlivých kapitol,
najdete na TÉTO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

21.1.10

Agilní přístupy k řízení projektů

Jedním z aktuální trendů v oblasti řízení projektů je t. zv. "agilní přístup".
Z podnětu kol. doc. Skalického jsem se porozhlédl po webu.
Získal jsem přístup k přednášce v angličtině¨. Vybral jsem z ní 40 slajdů, 
které ukazují na jednu z možných cest uplatnění agilního přístupu.
Z výřezů jsem sestavil slideshow, kterou najdete na dále uvedené adrese.
Prosím o trpělivost při načítání slideshow, zvolil jsem moderní šablonu, která
je sice praktická, ale trochu pomalejší.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druhým zdrojem je bakalářská práce MArtina Bosáka, obhájená na VŠE
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Další článek, nazvaný "Agilní metodiky, a jak dál?" najdete na dále
uvedené adrese.  Alena Buchalcevová z katedry informačních technologií
VŠE Praha, nabízí šírší pohled na uplatnění agilních metod zejména
v oblasti řízení softwarových projektů.
Vybírám abstrakt článku:
"Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají
a začínají být skutečně vnímány jako alternativní  a úspěšný způsob vývoje
softwaru. Výsledky celosvětových průzkumů ukazují, že agilní přístupy
v praxi fungují  a jsou akceptovány. Situace v ČR je poněkud jiná.
Většina firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá  a rozsah znalostí
o agilních metodikách je v praxi nízký.  Aby bylo možné agilní metodiky
použít, musí být splněny některé základní předpoklady (zákazník součástí
týmu, tým maximálně 8 vývojářů v jedné místnosti apod.).
V posledních letech probíhají výzkumy, které obohacují  agilní metodiky
o nové praktiky, umožňující použít agilní  přístupy i pro projekty, které
nesplňují základní předpoklady  použití agilních metod. Dalším trendem
je podpora  agilního vývoje nástroji, jde zejména o nástroje zaměřené
na podporu nového způsobu řízení projektu, kontinuální integraci
a sestavování produktu a automatizované testy."
Článek  ve formátu PDF najdete na následující adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

15.1.10

Omluva a informace

Omlouvám se všem, kteří spoléhají na aktualizaci
obsahu této stránky a slibuji, že se polepším.
Aktualizace stránek s monitoringem časopisů,
psaní recenzí knih, zpravodajství o pozoruhodném
obsahu na webu a zejména aktualizace obsahu
25-ti odborných weboglů, mne zaměstnávají do té
míry, že zapomínám na marketing. Kdybyste se
chtěli podívat na stránky weblogu věnovaného
Infoservisu pro ZČU, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zveřejňuji kopie svých e-mailových zpráv zasílaných
v rámci svého informačního servisu.
Nejnavštěvovanější stránkou mého portálu se během
v monulém rose stala adresa¨:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvládnutí základů procesního řízení již dávno není výsadou
specialistů na BPM. Orientace na zefektivnění procesů se
prolíná s poznatky většíny předmětů vyučovaných na .
S trochou nadsázky lze říci, že vedle znalosti jazyků, práce
s počítači a schopnosti komunikovat, je nezbytná orientace
v základech procesního řízení dalším pilířem
úspěchu každého absolventa VŠ v praktickém životě.

Zavádění procesního řízení bez využití modelovacích nástrojů
je obtížně představitelné. Důležitým rozhodnutím je volba
jazyka modelování. Jedním z prvních modelovacích jazyků byl
jazyk BPEL. Stále více se prosazuje a zdokonaluje další jazyk
označovaný BPMN - Process Modeling Notation, který se osvědčil
jako vhodný nástroj strukturovaného přístupu k organizaci procesů.

Na webu jsem našel krátký webinar, který nový BPMN přibližuje.
Je sponzorovaný firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
Název: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduché a srozumitelné, takže mohou posloužit
i jako podklad v přípravě vlastního výkladu tématu BPM.

Přednáška je v angličtině a zde je její abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu přednášky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

14.1.10

Efektivní správa dokumentů

Správa nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily,
formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod., představuje velmi náročnou
při tom často podceňovanou část informačního managementu.
V odborném pojmosloví je tato oblast uváděna pod názvem "Enterprise Content
Management". Nejde totiž pouze o péči věnovanou fyzycké podobě dokumentů,
ale především o správu jejich obsahu. Pro informační manažéry je velmi důležité
znát celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa
podnikového obsahu".
 
Proto si vás dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
společně s Českou společností pro systémovou integraci.
Jde o titul nazvaný "Efektivní správa dokumentů" s podtitulkem
"Co nabízí Enterprise Content Management".

Autorka Renáta Kunstová v knize poskytuje přehled základních aplikačních
komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí
a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu
i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se
rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů.
Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu
a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují. Text je obohacen o příklady
z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři
získat další informace.
 
Kniha se může stát důležitým zdrojem poznatků nejen pro odborníky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty VŠ z oblasti informačního managementu.
Více informací se brzo dozvíte z mé recenze, kterou připravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

9.1.10

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.
Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického
přístupu k této oblasti informačního man
agementu. Uvádím webovou adresu s plným
textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky
.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen
na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory
ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT
jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná
metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry
z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno
desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.

Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti
drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují
na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání
s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi
obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako
na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků,
kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné
se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno
objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností
organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně
použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl:
 “S počítači
se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě”
 resp. “Všude samé počítače
a nikde významné zvýšení produktivity”
.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm