14.1.10

Efektivní správa dokumentů

Správa nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily,
formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod., představuje velmi náročnou
při tom často podceňovanou část informačního managementu.
V odborném pojmosloví je tato oblast uváděna pod názvem "Enterprise Content
Management". Nejde totiž pouze o péči věnovanou fyzycké podobě dokumentů,
ale především o správu jejich obsahu. Pro informační manažéry je velmi důležité
znát celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa
podnikového obsahu".
 
Proto si vás dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
společně s Českou společností pro systémovou integraci.
Jde o titul nazvaný "Efektivní správa dokumentů" s podtitulkem
"Co nabízí Enterprise Content Management".

Autorka Renáta Kunstová v knize poskytuje přehled základních aplikačních
komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí
a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu
i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se
rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů.
Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu
a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují. Text je obohacen o příklady
z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři
získat další informace.
 
Kniha se může stát důležitým zdrojem poznatků nejen pro odborníky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty VŠ z oblasti informačního managementu.
Více informací se brzo dozvíte z mé recenze, kterou připravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni