8.1.10

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytuje informaci
o tématicky pozoruhodném projektu GA201/07/0455:
"Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů
a efektivností podnikové informatiky (2007-2009, GA0/GA)
Údaje o projektu:
Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit kauzální model vztahu mezi výkonností podnikání,
účinností podnikových procesů a efektivitou podnikové informatiky. Správnost
finálního modelu měla být ověřena na vybraném vzorku organizací v ČR.
Z modelu by měly být pro potřebu managementu podniků (organizací) v ČR
odvozeny metody a nástroje k poměřování výkonu organizace, účinnosti jejich
podnikatelských procesů, efektivity využívání podnikové informatiky a jejich
vzájemné korelace a příčinné provázanosti.
Nástroje měly být navrženy tak, aby s pomocí ověřených kauzalit mezi
podnikatelskými výsledky a podnikovou informatikou podpořily management
podniků (organizací) při rozhodování o dalším směru informatizace jejich
podnikatelských aktivit, posouzení příčinné provázanosti řetězce: cíle podnikání
- podnikatelské procesy - podpora ICT, odhalení případných slabých míst
a příležitostí ve všech třech zkoumaných perspektivách a při cílenějším
manažerském investičním rozhodování v oblasti IT.
Klíčová slova v anglickém jazyce
business performance; process efficiency; ICT effectiveness; corporate value; causal map
Více se o projektu, který měl skončit 12/2009, dozvíte na adrese:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/07/0455