6.1.10

Upozornění na 3 důležité poznatkové zdroje - Infoservis - Katolický

Dobrý den přátelé!
V této zprávě vás upozorňuji na 3 užitečné zdroje poznatků:

a) prosincové číslo časopisu Moderní řízení se opravdiu vydařilo.
Tématem čísla je "Řízení rizik". Místo dlouhého popisování obsahu
jsem si dovolil ofotit stránku s obsahem - najdete ji v příloze
tohoto e-mailu.
Většina pracovníků se s obsahem MŘ může seznámit v rámci kolování
nebo v režimu výpůjčky. Abyste se mohli snadno vráti k číslům,
která jste již vrátili, ofotil jsem stránku s přehledem hesel,
se seznamem speciálů (s odkazem na příslušné číslo ), se seznamem
příloh ( opět s odkazem na číslo a stránky ). Přehled hesel nám
může posloužit i k
porovnání s námi přijatou klasifikací dílčích témat
problematiky řízení
.

b) problematika ( nejen ) velkých podnikových informačních systémů
je dnes již neoddělitelně spojena se systémy označovanými zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokrývají plánování a řízení
všech klíčových procesů ve firmách na všech úrovních. Trendem
poslední doby jsou ERP systémy pro střední a menší firmy,
které se vyznačují mimo jiné velkou přizpůsobivostí firemním procesům.
Problematice ERP je věnován rozsáhlý portál "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum představuje specializovaný web o ERP systémech. Najdete
zde nejen výklad pojmů spojených s ERP systémy, ale i recenze hlavních
představitelů této skupiny IS, doporučení jak se orientovat na trhu
ERP, dozvíte se co znamená ERP jako služba. Velmi cenná je část,
která prochází krok za krokem projektem ERP.

c) na předchozí zprávu navazuje třetí část e-mailu. Pro FEK jsem
před časem zajistil 10 exemplářů časopisu IT Systems, které jsou
zasílány do chebské knihovny a odtud dle rozdělovníku. V prosincovém
čísle, které vyšlo na přelomu roku, najdete celou řadu velmi cenných
článků, věnovaným aktuálním trendům ve vývoji ICT. Přehled obsahu
najdete na stránce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z článků
považuji pro orientaci naší výuky v oboru informačního managementu
za strategicky významý. Jde o článek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobilních technologiích
." Za základní předpoklad vývoje IS považuje
autor velmi
efektivní a zároveň intuitivní rozhraní mobilních
aplikací
. Doporučuji nalehavě posoudit, jak dalece jsme v současné
době schopni zabezpečit kvalitní přípravu našich studentů na tento
trend ( HW, SW, personální, metodickou a hlavně systémovou stránku
problematiky řízení informatiky orientovaného na implementaci
mobilních technologií v podnikových řídících systémech).
Zdraví Vás
Arnošt Katolický
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni