7.1.10

Zjišťování a řízení přínosu IS/ICT

Patrik Šálek, pracovník firmy KOMIX,  je autorem článku, který se zabývá  přínosy IS/ICT. „Vzhledem k nákladům a náročnosti tvorby informačních systémů je stále více a více důležité mít přehled o tom, co peníze vkládané do vývoje přinášejí.  Na rozhraní mezi účelem (globální cíle) a podporou (cíle informatiky) jsou služby, které ovlivňují určité systémové parametry produkce. Plánováním a měřením těchto parametrů lze podpořit objektivní hodnocení významu jednotlivých řešení.“ To byl citát z úvodu článku.
A ještě jeden odstavec z úvodu pojednání:
Proč se zabývat přínosem IS/ICT?
"Podnikání se změnilo. Krutá vláda dodavatelských firem se postupně mění v je.tě krutěj.í vládu zákazníka. Technologie a s ní i životní úroveň postoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se více a více přizpůsobovat jednotlivým zákazníkům a subjektů je na straně nabídky tolik, že tlak na zvyšování efektivnosti nedá spát stovkám manažerů stovek firem. Firma, která se dnes rozhodne působit na trhu, musí počítat s tím, že konkurence nepředstavuje pouze několik regionálních podniků, ale také zahraniční firmy a firmy s odlišným předmětem podnikání (např. sport vs kultura). Jedním z klíčových nástrojů, o které se dnes řada firem, opírá jsou informační technologie. Do informačních systémů, potažmo informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) investují firmy miliony. Jejich důležitost je obrovská, což zdůrazňují různí světoví autoři různých prací. Za všechny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dnešní manažery je důležité vědět, jestli právě prostředky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenční výhodou jejich společnosti a zda ty obrovské sumy, které hltají, nejsou vynakládány zbytečněprotože si těmito prostředky nemohou dovolit mrhat. Vedoucí oddělení IT disponují vysokými rozpočty a je také v jejich zájmu prokázat, že tučné sumy, které jsou posílány na konta různých IT firem, jsou vynakládané oprávněně.
Pokud bych shrnul důvody vedoucí ke sledování efektu IS/ICT do jedné věty, jedná se o prokázání efektu a slouží mana.erům firem, vedoucím IT a dodavatelům k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na základě objektivních podkladů." ( konec citátu )
Celý text článku si můžete prohlédnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf