25.4.10

Systémová integrace 2010Další ročník konference SI 2010, letos na téma:

"Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti ČR",
se koná  8. a 9. června 2010 v Praze.
Portál konference: http://si.vse.cz/

Program konference najdete na adrese:
http://si.vse.cz/program.asp


Elektronickou přihlášku k účasti můžete vyplnit na adrese:
http://si.vse.cz/registrace.asp


Konferenci připravují – Česká společnost pro systémovou integraci a katedra informačních technologií VŠE spolu se společnostmi CACIO, ISACA, itSMF, ICT UNIE a SSSI.
Letos pod záštitou premiéra ČR Jana Fischera, který přednese 
úvodní přednášku konference, orientovanou na hlavní téma.

ICTM 2010 - Řízení informačních technologií
Další ročník konference ICTM, letos zaměřený na:
ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
se koná ve středu 12. května 2010 v Praze.
Portál konference: www.ictm.cz/2010/

Program konference najdete na adrese:

Elektronickou přihlášku k účasti můžete vyplnit na adrese:23.4.10

ComputerWorld 8/10

www.cw.cz
Cloudy jsou zatím příliš děravé
Data v sociálních sítích
Změní tablety pojetí computingu?
Investice do IT - předem nebo ad-hoc?
UPS ve virtualizovaných prostředí
(Bomnus aka) Zaměstnanecké benefity v ICT

18.4.10

3. ročník konference Projektový management

Termín 21. dubna se blíží a tak vám chci připomenout, že
3. ročník konference "Projektový management: možnost
nebo nutnost", která se koná při příležitosti oslav 20. výročí
projektového řízení s IPMA v ČR a také 45. výročí založení IPMA,
zahajuje - POZOR! letos v Brně - již středu 21. dubna 2010.
Pořadatelem akce je Společnost pro projektové řízení, o. s.
Více se o konferenci dozvíte na akrese:
http://www.konference.ipma.cz/web/akce/konference-pm2010/
Tamtéž se dozvíte kdo přednáší a můžete se ještě na poslední
chvíli na konferenci přihlásit.

12.4.10

Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy

ČSSI zve na odborný seminář věnovaný problematice Cloud Computingu.
CÍLE SEMINÁŘ
E
Po absolvování semináře účastníci porozumí následujícím tématů
m:
- Souč
asné možnosti a výzvy v podnikové informatice
- Cloud Computing - výhody a výzvy
- Vývoj podnikové informatiky: „od mainframe do oblak“
- Cloud Computing - ekonomické imperativy
- Cloud Computing Modely (SaaS, IaaS, PaaS) a související terminologie
- Technologické př
edpoklady pro Cloud Computing
- Vztah mezi Cloud Computing and SOA
- Cloud Computing klíčové faktory úspě
chu (key success factors)
- Cloud Computing a lidske zdroje
Seminář se uskuteční dne 23. dubna 2010, registrace od 8,30 hod.
Místo konání: VŠE Praha, nám. W. Churchila 4, Praha %Zižkov.

Více se dozvíte na stránkách
www.cssi.cz.