12.4.10

Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy

ČSSI zve na odborný seminář věnovaný problematice Cloud Computingu.
CÍLE SEMINÁŘ
E
Po absolvování semináře účastníci porozumí následujícím tématů
m:
- Souč
asné možnosti a výzvy v podnikové informatice
- Cloud Computing - výhody a výzvy
- Vývoj podnikové informatiky: „od mainframe do oblak“
- Cloud Computing - ekonomické imperativy
- Cloud Computing Modely (SaaS, IaaS, PaaS) a související terminologie
- Technologické př
edpoklady pro Cloud Computing
- Vztah mezi Cloud Computing and SOA
- Cloud Computing klíčové faktory úspě
chu (key success factors)
- Cloud Computing a lidske zdroje
Seminář se uskuteční dne 23. dubna 2010, registrace od 8,30 hod.
Místo konání: VŠE Praha, nám. W. Churchila 4, Praha %Zižkov.

Více se dozvíte na stránkách
www.cssi.cz.