25.4.10

ICTM 2010 - Řízení informačních technologií
Další ročník konference ICTM, letos zaměřený na:
ORGANIZAČNÍ STRUKTURU
se koná ve středu 12. května 2010 v Praze.
Portál konference: www.ictm.cz/2010/

Program konference najdete na adrese:

Elektronickou přihlášku k účasti můžete vyplnit na adrese: