21.3.11

Úspěch - produktivita a inovace v souvislostech 1/11

www.e-api.cz

Zkušenosti inovačních projektů v nevýrobní sféře

Shared service centre

Procesně řízený úřad městského obvodu

Náklady v rukou průmyslových inženýrů

Optimalizace procesů v právním odboru

(Bonus aka) Nové trendy v průmyslovém inženýrství

4.3.11

Konference Projektový management 2011

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již čtvrtý ročník Konference Projektový management, tentokrát s podtitulem "plán X realita". Na organizaci a realizaci letošního ročníku se budou opět podílet studenti Fakulty multimediálních komunikací. Budete si moci vyslechnout přednášky, případové studie z různých oborů a navštívit zajímavé workshopy. V závěru prvního dne se můžete těšit na příjemně strávený společenský večer.

V rámci konference proběhne taktéž soutěž Microsoft ProjectOn, která si klade za cíl najít a ocenit mladé projektové manažery z řad studentů vysokých škol. Vyhodnocení soutěže proběhne 13. dubna ve Zlíně. Přihlášené projekty mohou očekávat kritiku z řad odborné veřejnosti a nejlepší projekty budou odměněny hodnotnými cenami od společnosti Microsoft.

Postup přípravy obsahové části konference můžete sledovat na adrese:

http://www.konferencepm.cz/2011/

Tamtéž se můžete přihlásit k účasti na konferenci.

Virtualizace 2011 . již 10. března 2011

Již 10.3. 2011 se v Praze, v hotelu Diplomat sejdou odborníci ICT k výměně zkušeností z oblasti virtualizace.
Téma letošní konference je: „ICT efektivnějši  - kdy, jak a čím virtualizovat“.
Názvy přednášek
- Ekonomika virtualizace.
- Architektura řešení Hyper-V Cloud.
- Virtuální svět, reálné přínosy.
- Stává se hardware přežitkem?
- Případová studie nasazení Hyper-V Cloud.
- Virtualizace ve službách diskových úložišť.
- Virtualizace ve službách zálohování.
- Co dělají licence ve virtuálním prostředí?
Podrobné informace o konferenci a přihlašovací formulář najdete na adrese: