19.4.11

ICTM 2011 – Lidské zdroje v informačních technologiích

Jaro představuje období, do kterého jsou tradičně zařazována velmi hodnotná odborná setkání, orientovaná na různé oblasti ICT. Nejinak je tomu i letos a proto se můžeme těšit na tradiční setkání věnované řízení informačních technologií – ICTM. Cílem letošního (sedmého) ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Problematika hlavního tématu konference bude probrána z nejrůznějších aspektů, od edukace a výběru lidských zdrojů až po jejich motivaci, řízení a celkové organizační vedení za účelem dosahování vysoké efektivity a výkonnosti. 
Předpokládá se, že přednášky a diskusní příspěvky dají odpověď především na následující otázky:
- Jak se připravují a kvalifikují IT odborníci? Jaké jsou možnosti a trendy v oblasti vzdělávání? Jaká je role různých vzdělávacích institucí?
- Jaké jsou požadavky praxe na lidské zdroje? Jakým způsobem se ověřují kvalifikační a osobnostní předpoklady?
- Jaké jsou možnosti řízení, kontroly a motivace lidských zdrojů?
- Jak řešit zastupitelnost a nepostradatelnost rolí? Jaká je v řízení zdrojů používána nástrojová podpora?
- Jak restrukturalizovat a zefektivnit fungování lidských zdrojů v různých typech organizací? Na čem se dá uspořit, na čem nikoliv?
- Jak řeší problematiku lidských zdrojů procesní rámce a metodiky? Co zde najdeme, co nikoliv?
- Jaká jsou zdravotní rizika a problémy u IT pracovníků? Jak je řešit a předcházet jim?
- Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích ob-dobích a v jakých oborech?
- Jaké jsou možnosti a varianty kariérního postupu a profesního směřování IT odborníků?
- Jak ovlivňuje řízení a fungování lidských zdrojů stávající legislativa?
Konference ICTM 2011 budepřínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni.
Doporučuji proto sledovat další informace o připravované konferenci na stránkáchwww.ictm.cz/2011. Termín 11. května 2011 ( 9 – 11 hod. ) se blíží, takže na shledanou v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze, Dejvicích. 

18.4.11

Architektura softwaru - kniha CPress - recenze

 Architektura softwaru - Peter Eeles, Peter Cripps 
Vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. 
Na adrese:
najdete původní detailní recenzi vynikající knihy, zaměřené na proces, postup a metody navrhování architektury softwaru. Kniha se zaměřuje na ty úkoly, související s architekturou, s nimiž se může čtenář setkat poměrně často a které může použít v mnoha různých typech organizací, obchodních oblastí, systémů apod. 
Obsah:
- Úvod do architektury softwaru
- Architektura, Architekt, Navrhování
- Základy metody
- Dokumentace architektury softwaru
- Opětovně použitelné prvky architektury
- Úvod do případové studie 
- Definice požadavků
- Tvorba logické architektury 
- Tvorba fyzické architektury 
- Za hranicemi základů 
- PŘÍLOHA A - Metamodel architektury softwaru 
- PŘÍLOHA B - Katalog hledisek 
- PŘÍLOHA C - Přehled metody 
- PŘÍLOHA D - Kontrolní seznam požadavků na architekturu
- Přehled pojmů 
Podtitulek knihy zní: „ Nepostradatelný průvodce návrhem softwarové 
architektury, která funguje“.  Kniha je dobrým rádcem ve všech fázích procesu, jehož cílem je vývoj softwaru. Dozvíte se, co je architektura softwaru, jak se projevuje, kdo ji dělá a jaké jsou její vazby na další části projektů. Základní orientace autorů, je zaměřena na zkoumání metody navrhování. Při tom využívají zejména modelový přístup.
Existuje řada knih, popisujících určité aspekty procesu navrhování softwaru. Některé z těchto knih se věnují například dokumentování architektury softwaru, jiné zase jejímu vyhodnocování. Každý z těchto aspektů zapadá do většího celku, neboť každý z nich představuje důležitý prvek procesu navrhování softwaru. Jedním z cílů knihy autorské dvojice P.Eelese a P. Crippse je ukázat tento větší celek, a to pomocí konsolidovaného pohledu na všechny aspekty navrhování v kontextu typického projektu vývoje softwaru.
Ačkoliv proces, který autoři popisují, může být použit pro mnoho různých druhů iniciativ, omezili se na jedinou případovou studii, díky níž mohou názorně předvést ty klíčové úkoly, jichž se účastní softwarový architekt. Autoři jsou přesvědčeni, že úkoly, popsané v této knize, mohou být  přizpůsobeny potřebám jakékoliv dané situace, a to včetně rozsahu, v němž je každý úkol prováděn.
Tato kniha je určena především softwarovým architektům (či těm, kteří se jimi chtějí stát), snažícím se pochopit to, jak jejich role zapadá do celého procesu vývoje softwaru. Může však být užitečná i pro specializované architekty. Vzhledem k zvolenému přístupu prezentace poznatků, může knihu využít každý, kdo chce lépe pochopit roli softwarového architekta.  Prostudování knihy může být přínosem pro všechny členy vývojového týmu, včetně vývojářů samotných, testerů, business analytiků, projektových manažerů, manažerů konfigurace a procesních inženýrů. Knihu ocení i studenti a pedagogové, kteří chtějí získat představu o rostoucím roli softwarových architektů během procesu vývoje softwaru.
Kniha může být přínosem pro každého, kdo chce navrhovat lepší software, kdo cítí potřebu prověřit a zdokonalit základy architektury  navrženého projektu a kdo se che naučit navrhovat architekturu, která se stane základem úspěšného projektu.
V knize se čtenář naučí:
- znát vazby architektury na další části softwarového projektu
- zvládnout roli architekta v typickém projektu vývoje softwaru
- přesně navrhnout architekturu na základě požadavků
- nasazovat opětovně použitelné prvky architektury
- vytvářet dokumentaci architektury pro další zainteresované strany
- spolupracovat s dalšími členy vývojového týmu
Vydání této knihy bylo provázeno 
zpřístupněním webové stránky:
na které čtenáři najdou dodatečné informace a jejímž prostřednictvím mohou i komunikovat s autory. Stránka je spravována jedním z autorů knihy. Na webu CPressu ( www.cpress.cz ) najdete nejen výstižnou anotaci knihy, ale i její podrobný obsah, kopii úvodu ke knize a vhodně vybranou 
ukázkovou kapitolu s názvem „Základy metody“.

16.4.11

Nový weblog pro aktuální zprávy

V současné době fungují 3 hlavní weblogy, zaměřené na novinky na portálu AKA MONITOR.:
- http://5xnej.akamonitor.cz – pro monitoring obsahu vybraných časopisů z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a další.
- http://e7news.akamonitor.cz – AKA NEWS – komentované odkazy na novinky na portálu,
- http://ebooks.akamonitor.cz – původní recenze knih.
16, dubna 2011 k nim přibyl další weblog, který je zaměřen na stručné, rychlé, aktuální zpravodajství o TOP článcích v časopisech, nově vydaných knihách a novém obsahu na webových stránkách v česku a v zahraničí.   

13.4.11

A Practical Approach to Information Management

Na níže uvedené adrese najdete zajímavý článek věnovaný přístupu k informačnímá managementu.

Obsah

- Information management isn’t just a priority, it’s mandatory

- Server virtualization makes the situation worse

- Cheaper storage will not save us

- Information management is the only practical approach

- Protect Completelyeduplicate everywherelete confidently

- Discover efficiently

Adresa článku:  ZDE-ZDE

( http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0012575_20817029_GA_SolBrf_InfoMgmtChallenge_01_10.pdf)