19.4.11

ICTM 2011 – Lidské zdroje v informačních technologiích

Jaro představuje období, do kterého jsou tradičně zařazována velmi hodnotná odborná setkání, orientovaná na různé oblasti ICT. Nejinak je tomu i letos a proto se můžeme těšit na tradiční setkání věnované řízení informačních technologií – ICTM. Cílem letošního (sedmého) ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Problematika hlavního tématu konference bude probrána z nejrůznějších aspektů, od edukace a výběru lidských zdrojů až po jejich motivaci, řízení a celkové organizační vedení za účelem dosahování vysoké efektivity a výkonnosti. 
Předpokládá se, že přednášky a diskusní příspěvky dají odpověď především na následující otázky:
- Jak se připravují a kvalifikují IT odborníci? Jaké jsou možnosti a trendy v oblasti vzdělávání? Jaká je role různých vzdělávacích institucí?
- Jaké jsou požadavky praxe na lidské zdroje? Jakým způsobem se ověřují kvalifikační a osobnostní předpoklady?
- Jaké jsou možnosti řízení, kontroly a motivace lidských zdrojů?
- Jak řešit zastupitelnost a nepostradatelnost rolí? Jaká je v řízení zdrojů používána nástrojová podpora?
- Jak restrukturalizovat a zefektivnit fungování lidských zdrojů v různých typech organizací? Na čem se dá uspořit, na čem nikoliv?
- Jak řeší problematiku lidských zdrojů procesní rámce a metodiky? Co zde najdeme, co nikoliv?
- Jaká jsou zdravotní rizika a problémy u IT pracovníků? Jak je řešit a předcházet jim?
- Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích ob-dobích a v jakých oborech?
- Jaké jsou možnosti a varianty kariérního postupu a profesního směřování IT odborníků?
- Jak ovlivňuje řízení a fungování lidských zdrojů stávající legislativa?
Konference ICTM 2011 budepřínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni.
Doporučuji proto sledovat další informace o připravované konferenci na stránkáchwww.ictm.cz/2011. Termín 11. května 2011 ( 9 – 11 hod. ) se blíží, takže na shledanou v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze, Dejvicích.