30.11.20

Computerworld 12/20

www.cw.cz

Rozdělí se Facebook?
Návrat k AMD
Akt o digitálních službách
Dwsktop na více způsobů
SD-WAN doplněná o analytiku
(Bonus aka) Platformy pro analýzu dat